ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

19/10/64 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.30 – 3.00
มันเส้น
Chips
木薯干片
7.20 – 7.55
21/10/64
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
14.40 – 14.60

อื่นๆ…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Weather Forecast

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 6
ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำ ...
ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 5
ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำ ...
ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 4
ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำ ...