ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

25/04/60 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
1.60 – 1.75
มันเส้น
Chips
木薯干片
4.50 – 4.80
20/04/60
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
10.50 – 10.70

เพิ่มเติม…

Exchange Rate

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

 • Nothing found.

ข่าวสารสมาคม ฯ

 • P600323-00

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจโลก และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร” วิทยากร โดย ดร.สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
 • P600111-00

  การประชุมมันสำปะหลังอาเซียน

  มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 สมาคมมันสำปะหลัง ได้จัดการประชุมมัน สำปะหลังอาเซียน โดยได้เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมันเส้น และแป้งมันสำปะหลัง จากประเทศ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการผลิต และการค้ามันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 80 คน  
 • P591208-01

  ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงระเบียบการส่งออกมันฯ ปี 60

  สมาคมฯ ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี 2560   ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี 2560 พ.ศ. 2559 นั้น กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวสารทั่วไป

 • P600425-01

  กรมฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่การเกษตรมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา

  วันที่ 19 เมษายน 2560 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า จากรายงานการขอรับบริการฝนหลวงวันที่ 16 – 18 เมษายน 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ขอรับบริการจากอำเภอสูงเนินและโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จึงมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรเป้าหมาย โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 18 เมษายน 2560 พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอสูงเนิน ปักธงชัย ขามทะเลสอ โนนไทย โนนสูง โชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สามารถช่วยเหลือพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรที่ขอรับบริการฝนหลวงมาได้ ส่วนในภาคต่างๆ ที่มีการปฏิบัติภารกิจในวันดังกล่าว ภาคเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง …
 • P600407-01

  ตลาดมันเส้นสะดุด! ชาวไร่ร่อนหนังสือถึง”สมคิด” มันราคาร่วง จีนชะลอซื้อไม่ส่งเรือมารับสินค้า

  ตลาดมันเส้นสะดุดจีนไม่ส่งเรือมารับสินค้า เอกชนสต๊อกล้นฉุดราคามันเส้นดิ่งต่ำกว่า 5 บาท ชาวไร่โอดขายมัน 1 กก. ซื้อไข่ไก่ได้ไม่ถึง 1 ฟอง วอน “สมคิด” กำกับดูแลการส่งออกห้ามขายต่ำ-คุมเข้มมันสำปะหลังเพื่อนบ้าน แหล่งข่าวจากวงการมันสำปะหลัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้โรงงานมันเส้นมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตประกาศหยุดดำเนินการรับซื้อ เพราะประสบปัญหาสต๊อกเต็ม เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม 2560 มีผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้สามารถผลิตมันเส้นเข้าสู่ระบบได้ถึง 1 ล้านตัน แต่ส่งออกได้เพียง 600,000 ตัน จากปกติควรจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 850,000 ตัน ทำให้ไม่สามารถซื้อมันสำปะหลังลอตใหม่เข้ามาได้ “เมื่อผู้ส่งออกไม่สามารถส่งออกได้ ก็เกิดปัญหาสต๊อกเต็ม สภาพคล่องหมด ไม่สามารถรับซื้อมันสำปะหลัง และท้ายสุดจะไปแข่งลดราคาส่งออก …
 • P600221-01

  ราคา’มันสำปะหลัง’ดิ่งฮวบ!! วอนรัฐหามาตรการช่วยเกษตรกร

  สถานการณ์ราคามันสำปะหลังตกต่ำ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคอีสานวอนภาครัฐหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เมืองย่าโมจัดงานวันสำปะหลังโคราชยกระดับผลผลิตให้เกษตรกร 20 ก.พ.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ราคามันสำปะหลังในประเทศไม่ค่อยดีมากนักและราคาลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังที่ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับตลาดรับซื้อจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดรับซื้อรายใหญ่กดราคา จึงทำให้ราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยปัจจุบันราคามันสำปะหลังสด มีราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 1.60-1.65 บาท และคาดว่าสถานการณ์ราคามันสำปะหลังจะคงยังทรงตัวต่อเนื่องไปอีก โดยจังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากกว่า 1,800,000 ไร่ ถือว่ามากที่สุดของประเทศ ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละประมาณ 6-7 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลผลิตภาพรวมมันสำปะหลังทั้งประเทศมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 25-27 ล้านตันต่อปี นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัญหาราคาไม่ดีของมันสำปะหลังที่ตกต่ำในปัจจุบันเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของผลผลิตมันสำปะหลังที่ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก และปัญหาที่ผู้ประกอบการชาวจีนมาตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทย …
logo111
logo222
logo333
logo498
logo05-3
logo666
logo777
logo888
logo09
Nstda