ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

30/06/63 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.00 – 2.30
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.25 – 6.60
02/07/63
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
12.60 – 12.80

เพิ่มเติม…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

ยกเลิกงาน World Tapioca Conference 2020
ยกเลิกงานประชุมมันสำปะหลังโลก ปี 2563 สม ...
ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เนื่องด้วย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร ...
“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2562/63
“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภา ...

ข่าวสารทั่วไป

4 สมาคมมันสำปะหลังร้องรัฐ ตั้งศูนย์บริหารจัดการโรคใบด่าง
4 สมาคมมันสำปะหลังร้องตั้งศูนย์บริหารจัด ...
“พาณิชย์”จ่ายส่วนต่างมันงวด 7 เพิ่มเป็นกิโลละ 40 สตางค์ หลังราคาตกจากภัยแล้ง ส่งไปจีนลด
“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรา ...
ชัยภูมิเจ๋งผุด “ร.ร.มันสำปะหลัง” แห่งแรกในไทย
ชัยภูมิ ผุดโรงเรียนมันสำปะหลังแห่งแรกของ ...