ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

21/01/63 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.15 – 2.45
มันเส้น
Chips
木薯干片
5.90 – 6.20
23/01/63
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
12.80 – 12.90

เพิ่มเติม…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

TAPIOCA NIGHT
สมาคมฯ ได้จัดงาน “TAPIOCA NIGHT” เ ...
การสัมมนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ ...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแ ...