ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

03/12/62 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.20 – 2.45
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.10 – 6.30
28/11/62
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
13.00 – 13.20

เพิ่มเติม…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

การสัมมนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ ...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแ ...
ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคม KALIA ประเทศเกาหลีใต้
วันนี้ (12 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. คณะผู้ ...

ข่าวสารทั่วไป

เจรจารื่นจีนรับจัดระเบียบนำเข้าผัก ผลไม้ไทยทุกเส้นทางปีหน้า
เกษตรฯ ชงลงนามพิธีสารส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ...
เซลล์แมน “จุรินทร์”มือขึ้น นำคณะขายยาง-ข้าว-มัน-ซอส ที่ตุรกี ทำเงินเข้าประเทศ 15,512 ล้าน
“จุรินทร์”หัวหน้าเซลล์แมน นำคณะผู้แทนการ ...
“โรคใบด่างมัน”ลามหนัก 4 สมาคมโร่พบ”เฉลิมชัย”
4 สมาคมมันสำปะหลังยกขบวนเข้าพบ รมว.เกษตร ...