ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

08/10/62 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.10 – 2.40
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.35 – 6.65
10/10/62
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
13.00 – 13.20

เพิ่มเติม…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

การสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร”
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ ...
สรุปผลการสำรวจฯ ปี 2562/63
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสำปะหลัง ท ...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแ ...