ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

26/01/64 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.00 – 2.40
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.45 – 6.90
21/01/64
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
13.20 – 13.30

เพิ่มเติม…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Weather Forecast

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์ม ...
ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 1
วันนี้ (18 ม.ค. 64) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อ ...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ ...

ข่าวสารทั่วไป

ปริมาณการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล
ปริมาณการใช้มันสำปะหลัง (มันสด) ในการผลิ ...
แข่งตัดราคามันเส้นไปจีน กดหัวมันเหลือ1.90บาท/กก.
ออร์เดอร์มันเส้นไปจีนส่งมอบไตรมาสแรกปี 6 ...
​“พาณิชย์”เอาจริง จับลานมันเอาเปรียบเกษตรกร ไม่วัดเปอร์เซ็นต์แป้ง เครื่องชั่งหมดอายุ
กรมการค้าภายในส่งทีมตรวจสอบการรับซื้อหัว ...