ก.พาณิชย์สั่งตรวจเข้มมันฯ เขมรทะลักไทย ผงะ 5 เดือนนำเข้าผ่าน“ช่องจอม”กว่า 2 แสนตัน

ก.พาณิชย์สั่งตรวจเข้มมันฯเขมรทะลักไทย ผงะ 5 เดือนนำเข้าผ่าน“ช่องจอม”กว่า 2 แสนตัน มันสำปะหลังทั้งมันเส้น และหัวมันสด จากกัมพูชาทะลักเข้าไทย ที่ด่านผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องจอม-โอร์เสม็ด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ แค่ 5 เดือนนำเข้ามากกว่า 2 แสนตัน วันนี้ (11 มี.ค.)

สุรินทร์- ก.พาณิชย์ สั่งทุกหน่วยงานชายแดนเพิ่มมาตรการตรวจเข้มมันสำปะหลังกัมพูชาทะลักเข้าไทย เผยแค่ 5 เดือนนำเข้าผ่านด่านช่องจอมอ.กาบเชิง สุรินทร์ มากกว่า 2 แสนตัน อักทั้งพบมีการลักลอกนำเข้าผิดกม. และส่งปลายทางจีนจำนวนมาก กระทบเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเดือดร้อน ยืนยันไม่กีดกันแต่ต้องตรวจสอบเข้มให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย

วันนี้ ( 11 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากรายงานข้อมูลพบว่าปริมาณการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาของไทย ผ่านด่านถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 รวม 5 เดือน มีการขออนุญาตนำเข้ามันสำปะหลังเส้น 758 ใบ เป็นจำนวน 198,629.925 ตัน มูลค่า 793.387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,816 ตัน มูลค่า 126.10 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.89

ส่วนมันสำปะหลังหัวมันสด ขออนุญาตนำเข้า จำนวน 79 ใบ เป็นจำนวน 18,807.300 ตัน มูลค่า 37.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,847.05 ตัน หรือร้อยละ 34.72 มูลค่าเพิ่มขึ้น 9.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.14

จากกรณีดังกล่าวล่าสุด นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางลงพื้นที่ด่านผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องจอม-โอร์เสม็ด ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พร้อมร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ,เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ,ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง , ด่านศุลกากรช่องจอม ,พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ,ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอกาบเชิง และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งแก่หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุม ขอความร่วมมือให้ร่วมกันตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังเส้นและมันสำปะหลังหัวมันสดจากประเทศกัมพูชา เพราะที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลังในประเทศไทยว่า ที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด มีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังเส้นตากแห้งและหัวมันสด สลับกับการนำเข้ามันสำปะหลังอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยจากประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทย และ ผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลังในประเทศไทย

จึงขอให้ทุกหน่วยประจำพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด ได้เพิ่มมาตรการเข้มงวด ในการตรวจตราการนำเข้ามันสำปะหลังเส้นตากแห้ง และมันสำปะหลังสด โดยร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร , กระทรวงพาณิชย์ ,กรมการขนส่งทางบก ในการตรวจสอบคุณภาพของมันสำปะหลังนำเข้าจากประเทศกัมพูชา ทั้งเรื่องของโรคพืชที่ติดมาตามมันสำปะหลัง คุณภาพความแห้ง ความชื้น และการนำรถบรรทุกนำเข้ามาในประเทศไทย ต้องไม่บรรทุกเกินน้ำหนัก ของ กรมการขนส่งทางบก กำหนด

นายวินิจฉัย กล่าวอีกว่า มาตรการดังกล่าวที่จะนำมาตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชา ไม่ใช่การกีดกันการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชา แต่เพื่อเป็นการวางมาตรการควบคุมสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันสินค้าการเกษตรของไทย ซึ่งเรามีหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ คอยควบคุมอยู่แล้ว

ทั้งนี้ปัจจุบัน มันสำปะหลังที่นำเข้าจากประเทศกัมพูชาของไทย มีการนำเข้าผ่านด่านถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด อ.กาบเชิง มากที่สุด และมันสำปะหลังบางส่วนส่งผ่านลงเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องควบคุมมาตรฐานของมันสำปะหลังนำเข้าจากประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการนำเข้าไทยเป็นจำนวนมาก

ที่มา : ผู้จัดการ Online