พาณิชย์คุมเข้มนำเข้ามันสำปะหลัง

พาณิชย์ยันไม่ห้ามนำเข้ามันสำปะหลัง ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกมาก แต่ขอความร่วมมือ ทุกฝ่ายเข้มงวดปฏิบัติตามระเบียบ หวั่นทำราคาในประเทศร่วง

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง เพื่อให้เข้มงวดในการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจสอบโรคพืช ความชื้น และสิ่งเจอปน โดยเฉพาะในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.นี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก หากมีการลักลอบนำเข้าแบบไม่ถูกกฎหมาย อาจมีผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในประเทศ

“ได้ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์นำเข้ามันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก ปัจจุบันนี้ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยสูงถึงกิโลกรัมละ 1.90 บาท แต่ปัจจุบัน มีราคาขายเพียง กก.ละ 1.50 บาทเท่านั้น หากนำเข้ามันฯ จากประเทศเพื่อนบ้านมาอีก อาจทำให้ราคาตกต่ำลง”

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์