พาณิชย์ คุมเข้มลักลอบนำเข้า หลัง ราคามันสำปะหลังดิ่ง กก. ละ 2 บ.

พาณิชย์ เผย เหตุลักลอบนำเข้าผลผลิตในประเทศออกพร้อมกัน ฉุดราคาหัวมันสดดิ่ง เหลือ กก. ละ 2 บาท เร่งประสานศุลกากร หน่วยมั่นคง คุมเข้มลักลอบนำเข้า-คุมน้ำหนักรถบรรทุก พร้อมขอ สศช. อนุมัติโครงการปล่อยกู้สหกรณ์รับซื้อหัวมันสดไปแปรรูป...

วันที่ 25 ม.ค. 59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับเกษตรกร และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำว่า ขณะนี้ ราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศตกต่ำลงมาก โดยล่าสุด เชื้อแป้ง 25% อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาทเท่านั้น จากราคาเมื่อเดือน ธ.ค. 58 ที่อยู่ที่ กก.ละ 2.25 บาท

ขณะที่ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 1.90 บาท โดยสาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากมีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงนี้ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมาก จนทำให้ราคาตกต่ำลง แม้เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการสนับสนุนเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อชะลอการขุดมันออกขายแล้ว

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้กำชับให้กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันการลักลอบนำเข้า รวมถึงเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน เพื่อประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้กำหนดน้ำหนักบรรทุกมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านไม่เกิน 30 ตันต่อรถบรรทุกพ่วง 1 คัน จากปกติที่บรรทุกมากถึง 50 ตัน

ขณะเดียวกัน ยังได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อนุมัติให้ดำเนินโครงการให้เงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน ในการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรและนำไปแปรรูป ปริมาณเป้าหมาย 500,000 ตัน โดยจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก กก.ละ 2 บาท เป็น กก.ละ 6.50 บาท ซึ่ง สศช. ได้แสดงความเห็นว่าโครงการดังกล่าว อาจซ้ำซ้อนกับแผนการให้เกษตรกรรายบุคคลสามารถกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% เพื่อชะลอการขุดหัวมัน ป้องกันไม่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงนี้

“จะขอให้ สศช. อนุมัติโครงการงวดแรกก่อน เพื่อให้มีทางเลือกในการผลักดันราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้น เป็นการเสริมกับมาตรการให้เงินกู้ เพื่อให้เกษตรกรชะลอการขุดหัวมัน คาดว่า สถานการณ์ราคาน่าจะดีขึ้น เพราะปีนี้มีภัยแล้ง ผลผลิตจะลดลงจากปกติที่ 31 ล้านตัน หัวมันสด เหลือเพียง 28 ล้านตัน” รมว.พาณิชย์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ