“พาณิชย์” ลงพื้นที่ชายแดน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการสกัดการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลัง

“พาณิชย์” ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หามาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้า หวั่นกระทบผลผลิตและราคาภายในประเทศ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดน ที่จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา บ้านหนองปรือ และบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว โดยได้มีการหารือกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า คือ กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อหาแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ามันสำปะหลังเข้ามาจนเกิดผลกระทบกับผลผลิตและราคาภายในประเทศ และยังได้มีการหารือเพื่อลดปัญหาการลักลอบนำเข้าในระยะยาวด้วย

“การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามที่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้มีการหารือกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 4 สมาคม ที่ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยดูแลปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ หลังจากที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และพบปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอให้มีมาตรการป้องกัน”

ทั้งนี้ จากนี้ไปกระทรวงฯ จะมีการติดตามการนำเข้ามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด เพราะมีข้อมูลของผู้ประกอบการนำเข้ามันสำปะหลังทุกราย และได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดกระทำความผิด จะถูกลงโทษตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับราคามันสำปะหลัง กรมฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ขอให้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ไม่กดราคารับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้คุ้มกับต้นทุนการผลิต

สำหรับในปี 2557 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณ 11.19 ล้านตัน มูลค่า 3,556 ล้านเหรียญสหรัฐ และปี 2558 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณ 11.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.38% มูลค่า 3,501 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 1.55%

ที่มา : ผู้จัดการ Online