“มาตรการฉุกเฉิน”ทำลายฝังกลบมันสำปะต้องสงสัยโรคระบาดใบด่าง

05th Oct 2018 General Information

“กษ.”ใช้มาตรการฉุกเฉินทำลายฝังกลบไร่มันสำปะหลังศรีสะเกษ-สุรินทร์ หลังพบอาการต้องสงสัยจากโรคระบาดใบด่าง เป็นโรครุนแรงทำผลผลิตเสียหาย 100%

5 ตุลาคม 2561 กษ.ใช้มาตรการฉุกเฉินทำลายฝังกลบไร่มันสำปะหลัง ศรีสะเกษ สุรินทร์ หลังพบอาการต้องสงสัยจากโรคระบาดใบด่าง ชี้เป็นโรครุนแรงทำผลผลิตเสียหาย100% เฝ้าระวัง 51 จว.หวั่นโรคข้ามชายแดนไทย-กัมพูชา กระทบเศรษฐกิจประเทศ

น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ว่าจากที่กรมวิชาการเกษตรได้สำรวจพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์จำนวน 68 ไร่ และได้ใช้มาตรการฉุกเฉินสั่งทำลายแปลงมันสำปะหลังต้องสงสัยโรคใบด่างด้วยวิธีการฝังกลบทั้งหมด เนื่องจากโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นโรคที่รุนแรงทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้โรคใบด่างเข้ามาระบาดภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง จึงได้หารือเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ร่วมกันติดตาม สำรวจ และเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับชายแดนไทย-กัมพูชาที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคใบด่าง ในมาตรการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อไม่ให้กระทบเกิดความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจหลัก

ที่มา : komchadluek.net