ราคาน้ำมันขาลงฉุดต้นทุนเอทานอลลด 1 บาท

อานิสงส์ราคาน้ำมันดิ่งกดต้นทุนเอทานอลลง 1 บาท แต่ราคาโมลาส-มันสำปะหลังไม่ลงด้วย ส่งผลราคาเอทานอลยังยืนสูงที่ 24 บาท/ลิตร คาดมีโรงงานใหม่เข้าระบบอีก 3 แห่ง หวังรับตลาดเออีซี

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายกสมาคมผู้ค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงสถานการณ์ราคาเอทานอลว่า สำหรับราคาเอทานอลในช่วงไตรมาส 1 ของปี′59 ที่จะมีการเจรจาซื้อขายกับผู้ค้าน้ำมันอาจปรับราคาลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 22-23 บาท/ลิตร จากไตรมาสก่อนที่ราคา 23-24 บาท/ลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันที่ถือเป็นต้นทุนในการผลิตลดลง ในขณะที่ต้นทุนด้านวัตถุดิบในการผลิตไม่ได้ปรับลดราคาลง อย่างราคากากน้ำตาล (โมลาส) อยู่ที่ราคา 4,000 บาท/ตัน และราคามันสำปะหลังอยู่ที่ 2 บาท/กิโลกรัม ปัจจุบันมีการผลิตเอทานอลทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านลิตร/วัน แต่มีการใช้เอทานอลเพียง 3.2 ล้านลิตร/วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี′57 ถือว่าการใช้ไม่ปรับเพิ่มขึ้น เพราะผู้บริโภคเลือกเติมน้ำมันเบนซินปกติแทน

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระทรวงพลังงานยังคงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนต่อเนื่อง เพราะประเทศและภาคเกษตรได้ประโยชน์ รวมถึงลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศด้วย สำหรับภายในปี′59 นี้ยังจะมีโรงงานผลิตเอทานอลใหม่ผลิตเข้าระบบเพิ่มขึ้นตามแผนอีกประมาณ 3 โรง เช่น บริษัท ดิ เอ็มเพรส เอทานอล จำกัด ฯลฯ เพื่อรองรับการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

นโยบายของกระทรวงพลังงานที่เตรียมจะพิจารณาลดประเภทน้ำมันที่มีกว่า 5 ประเภทให้น้อยลง และเพิ่มการใช้เอทานอลมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ไว้เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยเพิ่มตลาดเอทานอลได้มากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตรายใหม่สนใจเข้ามาผลิตมากขึ้น

“ต้นทุนของการผลิตเอทานอล 70-80% คือราคาวัตถุดิบ ที่เหลือเป็นค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และอื่น ๆ ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ค่าขนส่งลดลงไปด้วยแต่ไม่มาก ยอมรับว่าขณะนี้ราคาเอทานอลสูงกว่าราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นค่อนข้างมาก (ราคาเบนซินหน้าโรงกลั่น 13 บาท/ลิตร) แต่สัดส่วนการผสมยังถือว่าน้อย จึงกระทบต่อราคาขายปลีกไม่มาก”

รายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งล่าสุด ที่มีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับสูตรผสมระหว่างเอทานอลกับเนื้อน้ำมันลดลง เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นอยู่ที่ประมาณ 13 บาท ในขณะที่ราคาเอทานอลอยู่ที่ 24 บาท/ลิตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาขายปลีก จึงมีมติให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถเลือกสัดส่วนการผสมในอัตราต่ำสุดได้ เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 (ผสมเอทานอล 10%) อาจจะผสมเพียง 9% หรือแก๊สโซฮอล์ E20 อาจจะผสมเพียง 19% ได้

สำหรับภาพรวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี′58 ปรับตัวสูงขึ้น โดยการใช้น้ำมันสำเร็จรูปรวมทั้งหมดทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2% จากเดิมปี′57 มีปริมาณการใช้ 126.5 ล้านลิตร/วัน เพิ่มเป็น 131.6 ล้านลิตร/วัน ซึ่งเป็นการใช้เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มน้ำมันเบนซินและดีเซล โดยน้ำมันเบนซินเฉลี่ยใช้อยู่ที่ 26.4 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 13.2% ส่วนน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 3.7% หรือมียอดการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 59.9 ล้านลิตร/วันในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้เอทานอลด้วยการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาเพิ่มส่วนต่างราคาของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้มีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันปกติ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคมาเติมมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิม์ประชาชาติธุรกิจ