ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดจีน (พ.ค. 61)

18th May 2018 General Information

United States Department of Agriculture (USDA) ได้ออกตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของจีนในเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้

P610518-01

ที่มา : USDA