ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดจีน (ก.ค. 61)

13th Jul 2018 General Information

United States Department of Agriculture (USDA) ได้ออกตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของจีนในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้

P610713-01