การแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 8

08th Oct 2018 Association News

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ชั้น 2 สาขา MEGA บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีกิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พบปะสังสรรค์ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงการค้ามันสำปะหลัง

P611006-02 P611006-03 P611006-04 P611006-05 P611006-06 P611006-07 P611006-08 P611006-09 P611006-10 P611006-11 P611006-12 P611006-13 P611006-14 P611006-15 P611006-16 P611006-17 P611006-18 P611006-19 P611006-20 P611006-21 P611006-22 P611006-23