การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมฯ ครั้งที่ 5

สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ สนามกอล์ฟ ราชคราม กอล์ฟ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

P620423-02 P620423-03 P620423-04 P620423-05 P620423-06 P620423-07 P620423-08 P620423-09 P620423-10 P620423-11 P620423-12 P620423-13 P620423-14