ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดจีน (ก.พ. 62)

United States Department of Agriculture (USDA) ได้ออกตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

P620215-02