ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดจีน (มี.ค. 62)

United States Department of Agriculture (USDA) ได้ออกตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของจีนในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้

P620312-02