ครม.แต่งตั้งผู้บริหารพาณิชย์ “สมเด็จ”คุมส่งออก “กีรติ”ดูแลการค้าต่างประเทศ

ครม.อนุมัติการแต่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ 2 ราย “สมเด็จ”ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ “กีรติ”อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ถือเป็นการแต่งตั้งตามคาดหมาย มั่นใจขับเคลื่อนงานได้แน่ เหตุมีความเชี่ยวชาญในสายงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 1 ต.ค.2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ ถือว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ เพราะผู้บริหารทั้ง 2 ราย ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นอธิบดี ได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงาน ทั้งจากข้าราชการและภาคเอกชน และถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับการแต่งตั้ง

สำหรับนายสมเด็จ เริ่มรับราชการที่กรมพาณิชย์สัมพันธ์ ปัจจุบัน คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อปี 2529 ทำหน้าที่จัดอบรม สัมมนาให้กับผู้ประกอบการส่งออก จากนั้นได้ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตพาณิชย์ที่ดูไบ (2536-41) และแอฟริกาใต้ (2543-45) จากนั้นกลับมาอยู่ส่วนกลาง ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านการพัฒนา ส่งเสริมการตลาด ตลาดส่งออก ทำแผนยุทธศาสตร์การส่งออก และปี 2551 เป็นทูตพาณิชย์ที่แอฟริกาใต้ ปี 2554 เป็นนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ และปีเดียวกันขึ้นเป็นผู้อำนวยการสูงสำนักแผนพัฒนาการส่งออก ปี 2557 เป็นทูตพาณิชย์ที่นิวยอร์ก สหรัฐฯ ปี 2558 เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และปี 2562 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

ส่วนนายกีรติ เริ่มรับราชการที่กรมการค้าต่างประเทศ และในปี 2553-54 เป็นผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร ปี 2554-56 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าข้อตกลง ปี 2556-59 เป็นผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ปี 2559-61 เป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และปี 2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ ทั้งข้าว และมันสำปะหลัง และยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันในเรื่องการระบายข้าว การทำตลาดข้าว การดูแลและผลักดันการส่งออกมันสำปะหลัง

ที่มา : Commerce News Agency