พาณิชย์ส่งทีมตรวจสอบโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สร้างมาตรฐานสินค้าส่งออก-เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตมันสำปะหลัง ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การค้า และกำกับดูแลการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากแป้งมันสำปะหลังดิบและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังถูกกำหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐาน ซึ่งในการส่งออกทุกล็อตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อใช้ประกอบพิธีการศุลกากร รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานมันสำปะหลังจากไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

“กรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบโรงงานมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และยังได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้เคร่งครัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมีความเป็นกลางในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า ออกไปกำกับดูแลการส่งออกสินค้ามาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดด้วย” นายกีรติกล่าว
พร้อมระบุว่า การดำเนินการดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดสินค้ามันสำปะหลังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ รวมถึงผลักดันให้ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่นำไปผลิตแอลกอฮอล์รองรับฤดูหนาว รวมถึงเทศกาลตรุษจีนปลายเดือนม.ค.63 จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อช่วยยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังสดให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี ขณะนี้หัวมันสำปะหลังเริ่มออกสู่ตลาด โดยส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นแป้งมันสำปะหลัง และอีกส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ได้แก่ มันเส้น มันชิ้น และมันอัดเม็ด โดยราคาหัวมันสดอยู่ในเกณฑ์ดี เฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 2.15-2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25%, เชื้อแป้ง 30% กก.ละ 2.85 บาท

ขณะที่ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกประเภทสินค้าในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 62 อยู่ที่ 5.83 ล้านตัน ลดลง 17% คิดเป็นมูลค่า 2,260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 13%

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์