พาณิชย์ ขยายตลาดแป้งมันสำปะหลังในอินเดียเพิ่มเกือบ 200 ลบ. ชี้ประสบผลสำเร็จเกินคาด

31st Jan 2020 General Information

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนเมืองเบงกาลูรู และเมืองไฮเดอราบัด สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเจรจาการค้าการลงทุนและขยายตลาดมันสำปะหลังร่วมกัน การเดินทางครั้งนี้ ได้มีการประชุมและหารือร่วมกับผู้นำเข้าแป้งมันสำปะหลังที่มีศักยภาพ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขยายการนำเข้า โดยการจัดประชุม เรื่อง “ศักยภาพและโอกาสของแป้งมันสำปะหลังไทยในอินเดีย” มีผู้นำเข้าแป้งมันสำปะหลังอินเดียในอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วม อาทิ เด็กซ์ทริน กระดาษ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทำให้มีโอกาสในการขยายตลาดแป้งมันสำปะหลังของไทยเข้าสู่ตลาดอินเดียได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้ เสนอคุณลักษณะที่โดดเด่นของสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยที่เหนือกว่าคู่แข่ง เช่น ไร้การตัดแต่งพันธุกรรม (Non GMOs) ให้สีที่ใสเมื่อผ่านความร้อน มีความคงตัวสูง และที่สำคัญราคาต่ำกว่าแป้งชนิดอื่น เป็นต้น ขณะที่ผู้นำเข้าอินเดียต้องการแป้งมันสำปะหลังแปรรูปชนิดที่เป็น Gluten Free และมีคุณสมบัติตรงตามที่อุตสาหกรรมอาหารของอินเดียแต่ละรายต้องการ (Tailor made) ปริมาณประมาณ 10,000 ตัน ซึ่งจะมีการเจรจากันต่อไปเพื่อทำ R&D (Research & Development) สินค้าตามสูตรที่ต้องการ โดยแป้งมันสำปะหลังแปรรูปชนิดที่อินเดียต้องการ จะมีราคาไม่ต่ำกว่า 650 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าการค้าแป้งมันสำปะหลังแปรรูปกับอินเดียได้เพิ่มขึ้นอีกราว 195 ล้านบาท

นายกีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอินเดียมีความต้องการนำเข้าแป้งมันสำปะหลังจากไทยสูงมาก และเป็นตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลัง ลำดับที่ 13 ของไทย โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2562 (ม.ค. – พ.ย.) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปอินเดียมีปริมาณ 36,306 ตัน มูลค่ารวม 23.46 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยยังคงครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดอยู่ที่ 76% ซึ่งเป็นผู้นำตลาดและยังได้เปรียบจากการที่ไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ทำให้ผู้นำเข้าอินเดียชำระอากรขาเข้าต่ำกว่าการนำเข้าจากประเทศอื่นนอกอาเซียน

สำหรับสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ย.62 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 6.211 ล้านตัน มูลค่า 2,433 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าลดลง 19.75% และ 15.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ส่งออกปริมาณรวม 7.740 ล้านตัน มูลค่า 2,888 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกลดลง เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังของไทยออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)