ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19

12th Jul 2021 Association News

ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)