ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

17/07/18 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.75 – 2.95
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.95 – 7.40
19/07/18
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
15.00 – 15.20

Other…

Exchange Rate

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

 • Nothing found.

ข่าวสารสมาคมฯ

 • P610710-01

  ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 22 (16-31 ก.ค. 61)

  คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอความร่วมมือจากผู้ส่งออกมันเส้นซื้อขายโดยคำนึงถึงต้นทุนเกษตรกรไทย เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของสภาวะตลาดมันสำปะหลังในภาพรวม เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป หมายเหตุ: – ราคาหัวมัน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2.95 – 3.35 บาท/กก. ณ จังหวัดนครราชสีมา – ณ ปัจจุบัน ลานมันหยุดการผลิตมันเส้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตหัวมันสดที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอ และเข้าสู่ฤดูฝน – สถานการณ์ราคาแอลกอฮอล์ในประเทศจีนที่มีการปรับตัวสูงขึ้น อยู่ที่ระดับราคา 5,424 หยวน/ตัน
 • P610625-01

  ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 21 (1-15 ก.ค. 61)

  คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอแนะนำให้ผู้ส่งออกขายไม่ต่ำกว่าราคาครั้งที่ 20 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป หมายเหตุ: – ราคาหัวมัน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 3.05 – 3.40 บาท/กก. ณ จังหวัดนครราชสีมา – ณ ปัจจุบัน ลานมันหยุดการผลิตมันเส้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตหัวมันสดที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอ และเข้าสู่ฤดูฝน – สถานการณ์ราคาแอลกอฮอล์ในประเทศจีนที่มีความผันผวน อยู่ที่ระดับราคา 5,321 หยวน/ ตัน ซึ่งราคายังยืนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา
 • P610614-04

  กิจกรรมทัศนศึกษา และประชุมนอกสถานที่

  สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และประชุมนอกสถานที่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ร่วมกับกิจกรรมของมูลนิธิผู้ค้ามันสำปะหลังและปอ ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ นอกสถานที่ และเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตาเยา ซึ่งคณะสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังและปอ ได้สร้างอาคารเรียนไว้เมื่อปี 2527 และคณะฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแป้งมันสำปะหลัง บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทหินพนมรุ้ง และเยี่ยมชมสนามฟุตบอลช้างอารีนา

ข่าวสารทั่วไป

 • P610713-02

  ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดจีน (ก.ค. 61)

  United States Department of Agriculture (USDA) ได้ออกตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของจีนในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
 • P610628-01

  พาณิชย์ ปลื้มงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ โชว์ศักยภาพการผลิตและส่งออกของไทย เผยมียอดซื้อขายกว่า 1.4 หมื่นลบ.

  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018: WTC 2018) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.61 ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของวงการมันสำปะหลัง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยไทยได้ใช้โอกาสนี้ตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และยอมรับศักยภาพของไทยว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลิต การค้า และการส่งออกของไทยในอนาคต ในงานครั้งนี้ได้จัดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ จีน ตุรกี ญี่ปุ่น อินเดีย และอินโดนีเซีย โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปริมาณสูงถึง 1,490,000 ตัน มูลค่ากว่า …
 • P610619-01

  ขอเชิญเข้าร่วมงาน World Tapioca Conference 2018

  ขอเชิญเข้าร่วมงาน World Tapioca Conference 2018 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 สนใจสมัครสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ด้านล่างได้เลยค่ะ http://www.worldtapiocaconference.com/2018/beta/
logo111
logo22
logo33
logo498
logo05-3
logo66
logo77
logo88
logo09
logo500
logo501