ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

12/11/62 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.15 – 2.45
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.10 – 6.30
14/11/62
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
13.00 – 13.20

Other…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

Association News

การสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร”
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร” โดยนายพูน พาณิชพิบูลย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการบรรยาย 1. Economic & Markets Outlook 2. Industry outlook -Tapioca
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับรู้สถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ – สถานการณ์การค้าแป้งมันสำปะหลังของไทย และเวียดนาม โดยคุณอำนาจ สุขประสงค์ผล – สถานการณ์การค้ามันเส้น โดยคุณปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์ และคุณชุมพร สุพัฒนผลาผล – สถานการณ์การผลิต/การค้ามันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และภาวะตลาดจีน โดยคุณบุญชัย ศรีชัยยงพานิช – สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยคุณธำรงค์เดช อินทนิเวศน์
ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคม KALIA ประเทศเกาหลีใต้
วันนี้ (12 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. คณะผู้แทน Korea Alcohol & Liquor Industry Association (KALIA) จากสาธารณรัฐเกาหลี นำคณะโดย Mr. Jaeduck Yang ผู้อำนวยการสมาคม KALIA เยือนสมาคมฯ เพื่อพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ

General Information

เซลล์แมน “จุรินทร์”มือขึ้น นำคณะขายยาง-ข้าว-มัน-ซอส ที่ตุรกี ทำเงินเข้าประเทศ 15,512 ล้าน
“จุรินทร์”หัวหน้าเซลล์แมน นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางขายสินค้ายางพารา ข้าว มันสำปะหลังและอาหาร ที่ตุรกี ประสบความสำเร็จเกินคาดขายได้ทันทีกว่า 15,512 ล้านบาท เผยเฉพาะหมอนยางพารา สุดฮอตขายได้ 20 ล้านใบ ส่งมอบธ.ค.นี้เป็นต้นไป ระบุเตรียมเร่งเจรจาเอฟทีเอไทย-ตุรกี ตั้งเป้าจบกลางปีหน้า หวังช่วยเปิดตลาดสินค้าไทยเจาะเข้าตุรกีเพิ่มขึ้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2562 ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนกลุ่มสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ ข้าว มันสำปะหลัง และสินค้าอาหาร เดินทางไปขยายตลาดส่งออกที่ประเทศตุรกี โดยได้มีการลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) เพื่อซื้อขายสินค้ารวม 11 คู่ มีมูลค่า 15,512 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าส่งออกให้กับประเทศได้ทันที สำหรับการลงนาม MOU มีดังนี้ ...
ครม.สัญจร ไฟเขียวงบฯ กว่า 9.6 พันลบ. ประกันรายได้มันสำปะหลัง พร้อมจ่ายเงินงวดแรก 1 ธ.ค.
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 62/63 วงเงิน 9,671 ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ พร้อมทั้งกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน ทั้งนี้ เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง ได้แก่ เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เงื่อนไขการใช้สิทธิ เกษตรกรหนึ่งครัวเรือนใช้สิทธิได้1ครั้ง ซึ่งการชดเชยส่วนต่างนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์อ้างอิงเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประกันรายได้ 540,000 ราย “ถือเป็นพืชเกษตรตัวที่ 4 ที่มีการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร ...
“จุรินทร์” เคาะประกันมันฯ 2.5 บาทต่อกก.
เกษตรผู้ปลูกมันฯ เฮ “จุรินทร์” เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง 2.5 บาทต่อกก. คิดจากต้นทุนที่กิโลกรัมละ 1 บาท 85 สตางค์ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ คาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 5.2 แสนครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 9,400 ล้านบาท เตรียมเสนอ นบมส. พิจารณา 11 พ.ย.นี้ ก่อนเสนอให้ครม.อนุมัติวงเงิน 12 พ.ย.คาดจ่ายเงินได้ 1 ธ.ค.นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อประชุมแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/63 ร่วมกับหน่วยงาน 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ...