ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

22/05/18 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.95 – 3.15
มันเส้น
Chips
木薯干片
7.00 – 7.40
24/05/18
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
16.40 – 16.60

Other…

Exchange Rate

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

 • Nothing found.

ข่าวสารสมาคมฯ

 • P610511-01

  ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 18 (16 – 31 พ.ค. 61)

  คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอแนะนำให้ผู้ส่งออกขายไม่ต่ำกว่าราคาครั้งที่ 17 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป หมายเหตุ: – ราคาหัวมัน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 3.20 – 3.50 บาท/กก. ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นราคาส่งออกมันเส้นจะอยู่ที่ราคาตันละ 272 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง – ณ ปัจจุบัน ลานมันหยุดการผลิตมันเส้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตหัวมันสดที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอ – สถานการณ์ราคาแอลกอฮอล์ในประเทศจีนที่มีความผันผวน อยู่ที่ระดับราคา 5,343 หยวน/ตัน ซึ่งราคายังยืนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา
 • P610425-01

  ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 17 (1 – 15 พ.ค. 61)

  คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศราคาแนะนำมันเส้นส่งออก ที่ราคา 252 เหรียญสหรัฐเอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป หมายเหตุ: – ราคาหัวมัน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 3.20 – 3.50 บาท/กก. ณ จังหวัดนครราชสีมา – ณ ปัจจุบัน ลานมันหยุดการผลิตมันเส้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตหัวมันสดที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอ
 • P610411-02

  เข้าพบอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

  สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ได้เข้าพบนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และรายงานภาวะการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และขอรับทราบนโยบายการส่งเสริมการตลาด และบริหารการค้าสินค้ามันสำปะหลังของกระทรวงฯ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมฯ นายสุนัย สถาพร กรรมการและที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์ อุปนายกสมาคมฯ และนายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

ข่าวสารทั่วไป

 • P610518-01

  ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดจีน (พ.ค. 61)

  United States Department of Agriculture (USDA) ได้ออกตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของจีนในเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้ ที่มา : USDA
 • P610507-01

  ราคามันทะลุโลละ 3.20 บาท ทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี

  ราคาหัวมันสดพุ่งกิโลละ 3.20 บาท เพิ่มขึ้น 90.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี นับจากปี 51 ที่ราคาเคยขึ้นไปแตะที่ 3 บาท เตรียมลุยโรดโชว์หาตลาดต่อ มีแผนไปนิวซีแลนด์ และเจาะจีนรายเมือง พร้อมจัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ มิ.ย.นี้ โชว์ศักยภาพมันสำปะหลังของไทย และใช้โอกาสนี้หารือคนในวงการทำแผนรับมือมันสำปะหลังสำหรับปีหน้า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาหัวมันสำปะหลังสดได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาล่าสุดอยู่ที่เฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 3.10-3.20 บาท เพิ่มขึ้น 90.18%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 1.63 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ 10 ปี …
 • P610430-01

  ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้นำเข้าวัตถุดิบสนใจซื้อมันสำปะหลังไทย หลังนำโชว์งานแฟร์ที่ตุรกี

  มันสำปะหลังไทยฮอต ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้นำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรในตุรกีและต่างประเทศต่อแถวสอบถามแสดงความสนใจสั่งซื้อมันเส้นและมัดอัดเม็ดของไทยไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ หลังนำสินค้าตัวอย่าง ผู้ประกอบการไทย และนักวิชาการไปให้ความรู้ ในงานแสดงสินค้าอาหารสัตว์นานาชาติที่ตุรกี มั่นใจเปิดตลาดได้เพิ่มขึ้นแน่ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารสัตว์นานาชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย ร่วมสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ เมืองอันทาเลีย สาธารณรัฐตุรกี ว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเกินความคาดหมาย มีผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้นำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตร และผู้ประกอบการค้ารายสำคัญทั้งในตุรกีและประเทศต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบูทและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย และแสดงความสนใจที่จะสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตุรกี เป็นประเทศผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์รายสำคัญของโลก มีการนำเข้ากว่า 10 ล้านตันต่อปี และให้ความสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แสดงความสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยว่าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและสามารถทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าจะนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยได้เพิ่มขึ้นอีกมาก …
logo111
logo22
logo33
logo498
logo05-3
logo66
logo77
logo88
logo09
logo500
logo501