ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

04/08/63 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.00 – 2.30
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.90 – 7.20
06/08/63
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
12.80 – 13.00

เพิ่มเติม…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการประชุ ...
ยกเลิกงาน World Tapioca Conference 2020
ยกเลิกงานประชุมมันสำปะหลังโลก ปี 2563 สม ...
“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2562/63
“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภา ...

ข่าวสารทั่วไป

“เกษตร”เร่งสกัดโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดหนัก
เกษตรฯ เร่งสกัดโรคใบด่างมันฯ เตรียมชง คร ...
รมว.พาณิชย์ เคาะประกันรายได้มันสำปะหลังปี 63/64 พร้อมมาตรการสินเชื่อ เตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้า
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา ...
4 สมาคมมันสำปะหลังร้องรัฐ ตั้งศูนย์บริหารจัดการโรคใบด่าง
4 สมาคมมันสำปะหลังร้องตั้งศูนย์บริหารจัด ...