28th Feb 2016 Uncategorized

พาณิชย์ชี้ปัญหามันสำปะหลังราคาตก เพราะถูกของเพื่อนบ้านเข้ามาตีตลาด เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มสกัดการลักลอบนำเข้า พร้อมจัดมาตรการดูแลเกษตรกรสนับสนุนการแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อดึงราคามันสำปะหลังในประเทศให้สูงขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำว่า ราคามันสำปะหลังที่อ่อนตัวลงเพราะมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร หน่วยงานความมั่นคงที่ดูแลในเรื่องของการลักลอบให้เข้มข้น รวมถึงควบคุมการนำเข้า นำหนักรถบรรทุกที่จุดตรวจฝั่งไทยเพิ่ม เพื่อให้รู้น้ำหนักนำเข้าที่แท้จริง และกระทรวง จะทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการช่วยกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว

“ปกติหัวมันสดมีการนำเข้าอยู่แล้วเพราะไทยผลิตได้ 31 ล้านตัน แต่มีความต้องการใช้ถึง 40 ล้านตันหรือมีการนำเข้าปีละ 9-10 ล้านตัน แต่ตอนนี้มีการลักลอบนำเข้า เช่น บรรทุกมันเกินจากปกติ ซึ่งรถบรรทุกของไทยบรรทุกได้ 21 ตัน หากเป็นรถพ่วงบรรทุกได้ 30 ตัน แต่ก็มีการลักลอบบรรทุกเกินกว่าที่กำหนด เพราะน้ำหนักรถบรรทุกของเพื่อนบ้านเฉลี่ยที่คันละ 50 ตัน ส่งผลกระทบต่อตลาดและราคามันสำปะหลังของไทยตอนนี้รวมถึงอาจส่งผลไปถึงเรื่องโรคพืชต่างๆ ด้วย สำหรับปีนี้มองว่าผลผลิตจะอยู่ที่ 28 ล้านตันหัวมันสด จากปัญหาภัยแล้ง คาดว่าราคาน่าจะดีขึ้น”

นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการกำกับมาตรฐานการส่งออกมันสำปะหลังให้เข้มงวดขึ้น รวมถึงส่งเสริมขยายการผลิต ให้นำมันสำปะหลัง ไปแปรรูปมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น แป้งมัน ขนม อาหารว่าง เชื่อว่าจะช่วยดึงราคามันสำปะหลังในประเทศได้

ขณะเดียวกันเกษตรกรต้องการให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลการรับซื้อมันสำปะหลังตามเปอร์เซ็นต์แป้งให้เห็นผลมากขึ้น ซึ่งส่วนนี้มีประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ควบคุมอยู่ และกระทรวงจะประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเรื่องการผลิตมันสำปะหลังในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง โดยราคามันสำปะหลังเชื้อแป้ง 25% ราคา 2.10 บาทต่อกก. หากเชื้อแป้งต่ำกว่า 25% ราคาก็จะลดลงมา ก่อนหน้าราคามันสำปะหลังเชื้อแป้ง 25% อยู่ที่ 2.25-2.40 บาทต่อกก. ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 1.90 บาทต่อกก.

พร้อมกันนี้ยังหารือถึงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559-30 เมษายน 2559 โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกู้ได้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 4% และมาตรการในการให้เงินกู้กับกลุ่มสหกรณ์ที่จะรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากเกษตรกรและนำไปแปรรูป ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มจาก กก.ละ 2 บาท เป็น กก.ละ 6.50 บาท ปริมาณ 500,000 ตัน โดยจะไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) เพื่อขออนุมัตินำเงินส่วนแรกมาใช้ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้นเป็นการเสริมกับมาตรการให้กู้เพื่อให้เกษตรกรชะลอการขุดหัวมัน

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด เป้าหมายเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสำปะหลัง 20,000 ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท เพื่อให้มีรายได้และมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น โดยได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรในการช่วยเหลือการเพาะปลูกมันสำปะหลังในปีการผลิต 2558/59

ด้านการส่งออกนั้นอยู่ระหว่างเตรียมแผนด้านการตลาดเพื่อการส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปยังตลาดยุโรปและญี่ปุ่น รวมทั้งจะศึกษาและพัฒนาแปรรูปสินค้ามันสำปะหลัง เพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สินค้าที่จะพัฒนาที่ใช้มันสำปะหลังในการผลิตก็คือกลุ่มพลาสติก ส่วนมันเส้นยังมี จีน เป็นตลาดส่งออกสำคัญ ขณะที่แป้งมัน ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย ไต้หวัน และจีน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สระแก้วมึน! ราคามันตก ผลผลิตเพื่อนบ้านทะลัก

28th Feb 2016 Uncategorized

ผู้ว่าฯสระแก้วมึนไร้ทางแก้มันสำปะหลังตกต่ำ เหตุขาดข้อมูลผลผลิตจริงและปริมาณที่ทะลักเข้ามาจากเพื่อนบ้าน ด้าน ธ.ก.ส.เผยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการชะลอเก็บเกี่ยวเพียง 15 ราย ขณะที่ชาวไร่เร่งขุดขายนำเงินไปทำทุน-ใช้หนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสระแก้วว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด เพื่อหาข้อยุติ ในการบริหารจัดการผลผลิตจากมันสำปะหลังที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด ในขณะที่ราคาตกลงอย่างต่อเนื่อง จนเกรงว่าเกษตรกรจะได้รับความเดือดร้อน

นอกจากนั้น ยังขาดข้อมูลปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรที่ปลูกในที่ดินไม่มีเอกสาร สิทธิ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนกับทางราชการได้ และที่สำคัญทางจังหวัดเองยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องถึงปริมาณมันสำปะหลัง และผลิตภัณท์จากประเทศเพื่อนบ้านที่ทะลักเข้ามาในพื้นที่ จึงเป็นการยากที่จะบริหารจัดการมันสำปะหลังในฤดูการผลิต 2558/59 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า แนวทางการแก้ไข ตนเห็นว่า น่าจะให้ภาคเอกชนเข้าไปรับซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้งบประมาณของรัฐในรูปของสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานราชการจะเป็นกระทรวงใดก็ได้รับผิดชอบโดยตรงแล้วนำมารวบรวมไว้ สำหรับแปรรูปหรือขายต่อไป เพื่อจะได้ทราบว่ามีปริมาณเท่าใด แต่ปัจจุบันยัง ไม่มีผู้ใดรู้ปริมาณของมันสำปะหลังที่เข้ามา และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง

นาย บุรฉัตร บุญประกอบ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชะลอการเก็บ เกี่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกด้วยระบบน้ำหยด โดยให้เงินกู้แก่เกษตรกรและรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 นั้นไม่เป็นที่สนใจของเกษตรกรนัก เพราะเป็นการเปลี่ยนวงจรชีวิตของเกษตรกร และบางรายต้องการเอาดินไปปลูกพืชอย่างอื่นหลังเก็บเกี่ยว ที่ผ่านมามีเกษตรกรสนใจ เพียง 15 รายเท่านั้น

ด้านนายวัชระ จำปาเทศ ประธานสภาเกษตกรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของรัฐบาลที่ไม่ได้ผล เพราะเกษตรกรไม่สนใจ เนื่องจากเกษตรกรต้องรีบขุดออกขายเพื่อนำเงินไปทำทุนต่อหรือไปใช้หนี้ และที่สำคัญหากไม่รีบขุดออกขาย และปล่อยเวลาให้ยืดยาวออกไป เมื่อมีฝนตกลงมา จะทำให้หัวมันเน่า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินทรายและแห้งแล้ง เช่น อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และความร้อนจะทำให้หัวมันสำปะหลังเน่าได้เช่นกัน รวมทั้งการปล่อยให้เวลายืดนานออกไป ปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลังก็จะลดลงด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

สระแก้วมึน! ราคามันตก ผลผลิตเพื่อนบ้านทะลัก

สระแก้วมึน! ราคามันตก ผลผลิตเพื่อนบ้านทะลัก

ผู้ว่าฯสระแก้วมึนไร้ทางแก้มันสำปะหลังตกต่ำ เหตุขาดข้อมูลผลผลิตจริงและปริมาณที่ทะลักเข้ามาจากเพื่อนบ้าน ด้าน ธ.ก.ส.เผยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการชะลอเก็บเกี่ยวเพียง 15 ราย ขณะที่ชาวไร่เร่งขุดขายนำเงินไปทำทุน-ใช้หนี้

พาณิชย์ ส่งจนท.คุมเข้มการลักลอบนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง

พาณิชย์ ส่งจนท.คุมเข้มการลักลอบนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับการร้องเรียนจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่ามีการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านแบบไม่ถูกต้องจำนวนมาก ส่งผลกระทบกับราคามันสำปะหลังในประเทศในเรื่องดังกล่าวนั้น

พาณิชย์ไล่คุมเข้ม"มัน-ข้าวสาลี" อุ้มชาวไร่หลังพบปัญหานำเข้าพุ่งทุบราคาร่วงหนัก

พาณิชย์ไล่คุมเข้ม"มัน-ข้าวสาลี" อุ้มชาวไร่หลังพบปัญหานำเข้าพุ่งทุบราคาร่วงหนัก

ฝุ่นตลบ “กรมการค้าภายใน” ไล่บี้ออกมาตรการ “สินค้าเกษตรควบคุม” ทั้งข้าวสาลี-มันสำปะหลัง หลังนำเข้าพุ่งกระทบราคาภายในร่วง เอกชนเสียงแตกคุม-ไม่คุมข้าวสาลี

ครม.ไฟเขียว โครงการหนุนสินเชื่อ-สร้างมูลค่าเพิ่ม "มันสำปะหลัง" ปีการผลิต 2558/59

ครม.ไฟเขียว โครงการหนุนสินเชื่อ-สร้างมูลค่าเพิ่ม "มันสำปะหลัง" ปีการผลิต 2558/59

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อรวบรวม และสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังปี 2558/59 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

คุมเข้มขนย้ายมันสำปะหลัง หวั่นลักลอบนำเข้า-ฉุดราคาตกต่ำ

คุมเข้มขนย้ายมันสำปะหลัง หวั่นลักลอบนำเข้า-ฉุดราคาตกต่ำ

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่ง รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมแทน ว่า ที่ประชุม กกร.มีมติให้เพิ่มจังหวัดที่ควบคุมการขนย้ายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดอีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย บึงกาฬ ศรีสะเกษ ตราด

ทหารรวบคาราวาน 10 ล้อ "ขนมันลาว" ลอบเข้าไทย

ทหารรวบคาราวาน 10 ล้อ "ขนมันลาว" ลอบเข้าไทย

ทหาร-ตำรวจ-เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน-ฝ่ายปกครอง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี จับรถสิบล้อ 31 คันบรรทุกมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าไทย

เฝ้าระวังมันสำปะหลัง..ราก-หัวเน่า

เฝ้าระวังมันสำปะหลัง..ราก-หัวเน่า

ปัญหารากเน่า หัวเน่ามันสำปะหลังได้ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ระบายน้ำไม่ดี และใช้ท่อนพันธุ์จากพื้นที่มีการระบาดใน จ.ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์

“พาณิชย์” ลงพื้นที่ชายแดน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการสกัดการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลัง

“พาณิชย์” ลงพื้นที่ชายแดน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการสกัดการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลัง

“พาณิชย์” ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หามาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้า หวั่นกระทบผลผลิตและราคาภายในประเทศ