พาณิชย์ขอเอกชนกำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกมันเส้น หลังถูกจีนกดราคา

พาณิชย์ขอเอกชนกำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกมันเส้น หลังถูกจีนกดราคา

“พาณิชย์” ขอความร่วมมือเอกชนมันสำปะหลัง กำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกมันเส้น หลังถูกผู้นำเข้าจีนรวมหัวกดราคาซื้อ จนกระทบต่อราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ไปหารือกับสมาชิก เพื่อกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกมันเส้นว่าควรจะเป็นราคาเท่าไร และไม่ให้สมาชิกส่งออกมันเส้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกมันเส้น เพราะขณะนี้มันเส้นส่วนใหญ่ 99% ส่งออกไปยังตลาดจีน และในการนำเข้าของจีนมีผู้นำเข้ารายใหญ่แค่ 5 ราย ที่คุมตลาดอยู่ และได้มาติดต่อซื้อกับผู้ส่งออกไทย โดยมีบางรายขายให้ในราคาถูก ทำให้ผู้ซื้อมากดราคาซื้อจากผู้ส่งออกรายอื่นๆ อีก ก็เลยยิ่งทำให้ราคามันเส้นตกต่ำ ตอนนี้เหลือประมาณตันละ 160 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเป้าราคาที่ควรจะเป็นอยู่ที่ตันละ 180 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งหากไม่เข้าไปดูแล ก็จะกระทบต่อราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้

อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออก จะประเมินจากราคาเอทานอลในตลาดจีน และมาทอนเป็นราคามันเส้น จากนั้นจะมากำหนดราคาขั้นต่ำ และให้ผู้ส่งออกทุกรายส่งออกตามราคาที่กำหนด หากใครไม่ปฏิบัติตาม สมาคมที่เกี่ยวข้องก็จะมีมาตรการเข้าไปจัดการ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันราคาให้ได้ 180 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อให้ราคาหัวมันสดอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 1.90 บาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์ลงพื้นที่อยุธยา ตรวจโกดังมันสำปะหลัง ประเมินสถานการณ์ก่อนส่งออก

พาณิชย์ลงพื้นที่อยุธยา ตรวจโกดังมันสำปะหลัง ประเมินสถานการณ์ก่อนส่งออก

ผู้ช่วย รมต.กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจโกดังมันสำปะหลังในอยุธยา เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์การสต็อกมันก่อนส่งออก เผยจีนยังเป็นประเทศหลักนำเข้ามันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.60 นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคณะสายตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอยู่ในความครอบครองผู้อนุญาตส่งออก ลงพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การตอนรับ ซึ่งจุดแรกไปตรวจที่ บริษัท โกดังทรัพสถาพร จุดที่ 2 บริษัท ที.เอช.นครหลวง และจุดสุดท้ายที่บริษัท โชคชัยคลังสินค้า

นายวินิจฉัย กล่าวว่า รัฐบาลมีมาตรการเพื่อจะพยุงราคามันสำปะหลังให้กับชาวไร่ ซึ่งปีนี้มันสำปะหลังออกล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน เชื่อว่าหลังจากตรุษจีนแล้วคงออกมาเพิ่มอีก และจากมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของผู้ส่งออก รวมถึงเพื่อนำมันสำปะหลังที่มีผลผลิตออกมาปกติแล้วจะมีส่วนเกินประมาณ 4 ล้านตัน ในช่วงเดือนก.พ.-พ.ค. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำส่วนเกินออกจากตลาดเพื่อพยุงราคามันสำปะหลังไม่ให้ตกต่ำ

พร้อมขอให้ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกมันเส้น โรงแป้งมันสำปะหลัง ผู้ผลิตเอทานอล และผู้ผลิตอาหารสัตว์ ให้ความร่วมมือ และขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงทุกพื้นที่ รวม 20 สาย แต่ละสายจะมีการตรวจสอบ 4–5 ครั้ง จากนั้นจะสรุปว่าผู้ส่งออกมีสิทธิ์ส่งออกได้เท่าไร

สำหรับประเทศไทยมีการส่งออกมันสำปะหลังไปยังจีนเป็นหลัก เป็นมันเส้น 99% แป้งมัน 70% ไว้ใช้ในประเทศ 30% นอกจากนี้ยังส่งออกไป เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และอินโดนีเซียบางส่วน ล่าสุดผู้ประกอบการเริ่มขยายไปยังตลาดเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อีกด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

พาณิชย์เร่งระบายมันสำปะหลัง รับมือผลผลิตทะลัก บี้ผู้ส่งออกซื้อสต๊อก

พาณิชย์เร่งระบายมันสำปะหลัง รับมือผลผลิตทะลัก บี้ผู้ส่งออกซื้อสต๊อก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลัง ให้เร่งประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 59/60 ให้เกษตรกรได้รับรู้และเข้าใจ อีกทั้งขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและประสานไปยังกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อขอให้ผ่อนผันน้ำหนักบรรทุกเฉพาะรถบรรทุกของเกษตรกรที่ขนมันสำปะหลังไปจำหน่าย ณ จุดรับซื้อ

จากการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคามันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง พบว่า ขณะนี้จนถึงเดือนเมษายน 2560 ผลผลิตมันสำปะหลังสดจะออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประมาณ 17.89 ล้านตัน หรือ 57.34% ของผลผลิตรวมที่มีประมาณ 31.19 ล้านตันตามการคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องเตรียมมาตรการรับมือให้พร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

พร้อมกันนี้ กระทรวงจะควบคุมดูแลการตรวจสอบสต๊อกของผู้ส่งออก ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ที่กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องเก็บสต๊อกมันสำปะหลังต่อการส่งออกในอัตราส่วน 1.5 ต่อ 1 หรือมีสินค้า 150 ตัน สามารถส่งออกได้ 100 ตัน ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกต้องซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นหากไม่สต๊อกไว้ตามที่กำหนด จะไม่สามารถส่งออกได้ล่าสุดได้มอบหมายให้นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบสต๊อกของผู้ส่งออกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 29 มกราคมนี้แล้ว และจะตรวจสอบสต๊อกของผู้ส่งออกรายอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้จะเร่งรัดให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยและสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง ที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2559 เร่งรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร และขอให้ซื้อในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้ตกลงกันไว้ด้วย

สำหรับการผลักดันการส่งออก ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานและติดตามผู้นำเข้าที่ได้เดินทางเข้ามาเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับผู้ประกอบการไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นผู้นำเข้า 53 บริษัท ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย 39 บริษัท ที่ได้ลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทย 5 ฉบับ ปริมาณ 1.7 ล้านตัน มูลค่า 10,710 ล้านบาท ให้เร่งซื้อทั้งแป้งมัน มันเส้น มันอัดเม็ด และกากมันอัดเม็ดจากไทยโดยเร็ว เพื่อเร่งระบายผลผลิตในประเทศ

นางอภิรดีกล่าวว่าในส่วนข้อเสนอของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เสนอให้รัฐบาลรับซื้อหัวมันสดในราคากิโลกรัม (กก.) ละ 1.80 บาท และให้ลานมันเป็นผู้แปรสภาพเป็นมันเส้น และให้รัฐเก็บสต๊อกไว้ก่อนที่จะให้ผู้รับซื้อ หรือผู้ส่งออกที่สนใจมาซื้อนั้นกระทรวงรับที่จะพิจารณา แต่ต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อน ส่วนข้อเสนอของสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ที่ให้รัฐสนับสนุนการผลิตมันเส้นสะอาด และเชื่อมโยงการจำหน่ายไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมเอทานอล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการแล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล…ลดต้นทุนเดินตามแนวทางพ่อหลวง ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล…ลดต้นทุนเดินตามแนวทางพ่อหลวง ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

การเพาะปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสินค้าเกษตรที่นิยมปลูกเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีตลาดที่รับซื้อแน่นอน เป็นพืชพลังงาน และพืชอาหารที่สำคัญสร้างเศรษฐกิจให้จังหวัดและประเทศ วิถีในการเพาะปลูกมันสำปะหลังมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ แหล่งทรัพยากร องค์ความรู้ของเกษตรกร การเลือกใช้ท่อนพันธุ์ การจัดการแปลง การใส่ใจที่แตกต่างกัน และที่สำคัญการใช้ “ปุ๋ย” ส่วนใหญ่เกษตรกรมีแนวทางในการใช้ตามความเคยชิน เพราะขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

การใส่ปุ๋ยให้กับมันสำปะหลังที่ถูกต้องเหมาะสม จะสามารถช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้นั้น มีวิธีการที่เรียกว่า “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน” ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่เป็นเรื่องที่มีกระบวนการในการจัดการ เกษตรกรอาจมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าถึงยาก จัดการยาก บางรายอาจยังไม่รู้จักเลย… แต่ปัจจุบัน“โครงการอุบลโมเดล” เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร หน่วยงานราชการที่มีความรู้ และตลาดรับซื้อ ทุกหน่วยงานมาทำงานร่วมกันเพื่อเกษตรกรกลุ่มเดียวกัน ทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ มีพี่เลี้ยงที่หลากหลาย มีสังคมในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันจึงไม่เป็นเรื่องยากของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี เพราะมีเกษตรกรต้นแบบที่ทดลองใช้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

P600125-02

นายสอน สำราญ ชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังที่ได้เข้าร่วมโครงการอุบลโมเดล ก่อนหน้านี้ นายสอนทำงานอยู่กรุงเทพ หลังจากทราบว่ามีโรงงานใกล้บ้าน และมีที่ดินเป็นของตนเองจึงตัดสินใจกลับมาทำการเกษตรปลูกมันสำปะหลังที่บ้านเกิด ปลูกมันฯ ประมาณ 20 ไร่ เดิมไม่มีความรู้มากนักปลูกไปแบบธรรมชาติ

“ก่อนหน้านี้ก็ปลูกตามมีตามเกิด ได้ 3 ตันบ้าง 5 ตันบ้าง ปลูกมา 5-6 ปี ทดลองผิดทดลองถูก พันธุ์อะไรปลูกดียังไม่รู้จักซื้อตามเขาว่าดี ท่อนละบาทเอารถไปซื้อต่างอำเภอ พอดีได้มาเจอเจ้าหน้าที่จากโรงงาน อาจารย์หลายหน่วยมาจัดประชุมที่ศาลากลางบ้านถึงได้รู้จักโครงการเลยลงชื่อว่าสนใจ ผมก็อยากทดลองดูว่าจะช่วยได้จริงหรือเปล่า พอได้เข้าร่วมเขาก็มาแนะนำให้รู้จักดินก่อน เจ้าหน้าที่ก็มาสอนให้เก็บดินเอาไปส่งตรวจ พอวิเคราะห์ดินออกมาแล้วเขาก็สอนให้ผสมปุ๋ยเองตามค่าวิเคราะห์ดิน เมื่อก่อนผมก็ใส่สูตรทั่วไป 15-15-15 แล้วก็ 0-52-34 พอมาลองใส่ปุ๋ยที่เราเรียนรู้ในการผสมมาทดลอง 1 ไร่ อีก 1 ไร่ก็ใส่แบบเดิม ไร่หนึ่งใส่ปุ๋ย 2 กระสอบเหมือนกัน เอามาเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยสูตรเดิมได้ 4-5 ตันต่อไร่ แปลงที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้ 8 ตันต่อไร่ ก็เลยดีใจว่าได้ผล ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ สำคัญที่ช่วยลดต้นทุนเพราะปุ๋ยที่ซื้อตามตลาดราคาแพง และใส่มากไปดินก็แข็งด้วย”

นายสอน สำราญ เข้าร่วมโครงการอุบลโมเดลตั้งแต่ปี 2558 ได้นำเอาคำแนะนำและองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้อย่างมุ่งมั่นต่อเนื่อง พัฒนาการปลูกและการดูแลแปลงจนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรต้นแบบ..ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2559 ในงานประชารัฐ พัฒนาชาวไร่มันฯ ขยันแบบอุบลโมเดล เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ปีที่ผ่านมา

P600125-03

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเริ่มมีการขยายองค์ความรู้ในหลายพื้นที่เพราะประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมบทบาทในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่สำคัญของกรมวิชาการเกษตรจึงมีการขยายผลมาตลอด

“เราอยากให้เกษตรกรตั้งคำถาม ว่าดินบ้านเราต้องการกินอะไร เป็นความคิดแรกก่อนทำอย่างอื่นเพราะดินเป็นแหล่งอาหารของพืช อย่างมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชหัว องค์ประกอบในการสร้างอาหารเริ่มต้นที่ดินดี มีธาตุอาหารเพียงพอ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้เกษตรกรต้องเก็บดินมาตรวจ เพื่อตรวจหาธาตุอาหารพื้นฐานในดิน N P K ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเรามีหน่วยงานในการตรวจสอบบริการให้ เมื่อทราบผลเราจะเห็นว่าในดินของเกษตรกรมีธาตุอาหารแต่ละตัวเท่าไหร่ เกษตรกรก็สามารถนำผลไปซื้อปุ๋ยที่พอดีหรือที่ดินขาด ไม่จำเป็นต้องซื้อหมดให้กลายเป็นหว่านปุ๋ยหว่านเงิน หน้าฝนมาปุ๋ยไหลไปตามพื้นที่ รายได้ก็ไหลออกตามไปด้วย ซึ่งหัวใจของการที่เกษตรกรเรียนรู้วิธีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินคือสามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรได้จริงๆ โดยเฉลี่ยต่อไร่ก็ได้มากกว่า 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับต้นทุนอื่นๆ ด้วย”

นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตรกล่าว

P600125-04

อุบลโมเดล โครงการประชารัฐเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง

โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลัง หรือ อุบลโมเดล เริ่มต้นในปี 2557 โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐระหว่าง กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 , ศูนย์วิจัยพืชไร่ , สำนักงานการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี , สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี เป็นแนวทางโครงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้แนวคิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อสร้างแหล่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง มีกระบวนการในการจัดพื้นที่การเกษตรของตนเองอย่างยั่งยืน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เจ๋ง! ทีมวิจัยม.อุบลฯ ออกแบบเครื่องถอนมันขนาดเล็ก ต้นทุนเพียงหลักพัน

เจ๋ง! ทีมวิจัยม.อุบลฯ ออกแบบเครื่องถอนมันขนาดเล็ก ต้นทุนเพียงหลักพัน

อาจารย์วิศวะฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิดค้นเครื่องถอนมันสำปะหลังขนาดเล็ก ลดต้นทุน ทุ่นแรง ราคาไม่แพงแค่หลักพัน แถมช่วยรักษาสุขภาพเกษตรกร​

มื่อวันที่ 19 ม.ค.60 รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้คิดค้นนวัตกรรม เครื่องถอนมันสำปะหลังขนาดเล็ก เพื่อตอบโจทย์เกษตรกรชาวสวนมันสำปะหลัง ที่ทำไร่มันขนาดเล็ก ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นของ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.รัฐพงศ์ กล่าวว่า การคิดค้นเริ่มจาก ดั้งเดิมเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง มักใช้เครื่องมือถอนมันแบบคานงัด โดยใช้หลักการปากคีบเกี่ยวที่ลำต้นใช้หัวไหล่ดันแรง ทิศทางดันแรงก็คือ จากพื้นขึ้นด้านบน ซึ่งหลักการลักษณะนี้ต้องออกแรงมาก อาจส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพได้ แต่ถ้าเกษตรกรจะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการทุ่นแรง ก็จะเป็นรถไถที่ใช้ใบผานขุดหัวมันขึ้นมา ซึ่งต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก

ในส่วนนี้ ทีมนักวิจัยจึงได้ศึกษาคิดค้นนวัตกรรมเครื่องถอนมันสำปะหลังขนาดเล็ก ประยุกต์เครื่องมือที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วมาดัดแปลง พัฒนาต่อจากเดิม ลักษณะการออกแรงที่ต้องงัดขึ้นให้เป็นดึงลง ซึ่งจะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก รวมทั้งน้ำหนักตัวเราเองด้วยในการดึง ซึ่งจะเบาแรงมากขึ้น โดยใช้กลไกของระบบรอกและคานมาร่วมกันเป็นตัวผ่อนแรงอีกทีหนึ่ง สมรรถนะคุณภาพของเครื่องในการใช้งาน สามารถดึงหัวมันสำปะหลังขึ้นมาจากดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวมันสำปะหลังไม่หัก การใช้งานได้ดีประมาณ 80% สามารถรองรับการยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ทีมวิจัยจะได้พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ในส่วนของต้นทุนการผลิตของเครืองไม่สูงมากนัก อยู่ที่หลักพันต้นๆ ความโดดเด่นของเครื่องคือการใช้งานง่ายเหมาะกับเกษตรกรที่ทำไร่มันขนาดเล็ก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ต่อคน ต่อวัน และปัญหาอีกอย่างคือเรื่องของสภาพร่างกาย เพราะเครื่องถอนมันสำปะหลังขนาดเล็ก จึงตอบโจทย์เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ผศ.รัฐพงศ์ กล่าวอีกว่า นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทีมนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถคิดค้นเครื่องถอนมันสำปะหลังขนาดเล็ก ช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำลังดำเนินระหว่างการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร) ต่อไป
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

มหาดไทยเต้น! สั่ง 50 ผู้ว่าฯ เคลียร์ปม “มันสำปะหลัง-ข้าวโพด” ราคาตก

มหาดไทยเต้น! สั่ง 50 ผู้ว่าฯ เคลียร์ปม “มันสำปะหลัง-ข้าวโพด” ราคาตก

มหาดไทยเต้น! สั่ง 50 ผู้ว่าฯ เคลียร์ปม “มันสำปะหลัง-ข้าวโพด” ราคาตกต่ำไม่หยุด เผยปลายปีที่แล้วกระทรวงพาณิชย์ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงการดำเนินการแก้ปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลังราคาตกต่ำถึงผู้ว่าฯ 7 จังหวัด นครราชสีมา-สระแก้ว-เชียงราย-ลพบุรี-อุทัยธานี-เพชรบูรณ์-ลำปางมาแล้ว ก่อนสั่งให้เร่งชี้แจงเพิ่มอีก 43 จังหวัด

วันนี้ (17 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมาหาดไทยว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0310.7 ว 0163 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 50 จังหวัด ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ให้เร่งชี้แจงเกษตรกรที่เข้าร้องเรียนกับทางจังหวัดในกรณีข้าวโพดและมันสำปะหลังราคาตกต่ำ ภายหลังพบว่ามีเกษตรกรจำนวนมากกว่า 50 จังหวัดได้รับความเดือดร้อน

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งหนังสือเพื่อร่วมชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ มาตรการและแนวทาการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาคผลิตทางการเกษตรทั้งสองชนิด โดยเฉพาะให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 30 ส.ค. 2559 และ 4 ต.ค. 2559 ที่อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการสันสำปะหลัง ปี 2559/60 จำนวน 6 โครงการ วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 1,767.725 ล้านบาท และมติคณะรัฐมนตรี 8 พ.ย. 2559 ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ โดยให้ทางจังหวัดชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบให้เร็วที่สุด

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 กระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ชี้แจงการดำเนินการแก้ปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลังราคาตกต่ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัดแล้ว ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จ.สระแก้ว จ.เชียงราย จ.ลพบุรี จ.อุทัยธานี จ.เพชรบูรณ์ และ จ.ลำปางมาแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาสอบสวนกรณีรัฐลดภาษีการนำเข้าข้าวสาลี 27 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ สร้างความเสียหายแก่ผู้ปลูกข้าวโพด ข้าว และมันสำปะหลัง และเชื่อว่านำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศที่ราคาถูกกว่าข้าวโพดมาใช้แทนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการนำเข้าข้าวสาลีและทำให้ราคาข้าวสาลีถูกลงไปอีก โดยผลที่ตามมาทำให้มีข้าวโพดมากถึง 2,900,000 ตันในปีที่แล้ว และจะมากกว่า 3,500,000 ตันในปีนี้ ราคาที่เกษตรกรเคยขายได้ที่ 9-10 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงเหลือเพียง 3 บาท โดยร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ากระทำขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ขณะที่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า มาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลี 1 ต่อ ข้าวโพด 3 ส่วน เหมาะสมและถือเป็นยาแรงแล้ว เชื่อว่าการนำเข้าข้าวสาลีจะชะลอลง และเอกชนต้องซื้อข้าวโพดมากขึ้นในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ดีกว่าข้อเสนอระงับการนำเข้าข้าวสาลี ซึ่งทั้งผิดกฎขององค์การการค้าโลก(ดับบลิวทีโอ) และเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ยังไม่พบปัญหาการปฏิเสธรับซื้อผลผลิต ซึ่งกรมการค้าภายในสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอด

ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนมากค้างอยู่ในโรงรับซื้อของพ่อค้าท้องถิ่น โดยบางแห่งยังไม่สามารถขายให้กับพ่อค้าคนกลางในจังหวัดได้ เนื่องจากราคาข้าวโพดตกลงจาก 9 บาท 50 สตางค์ เหลือเพียง 7 บาท 50 สตางค์ ในเวลานี้ โดยหากตกลงขายหมายความว่า เกษตรกรจะต้องแบกรับภาระขาดทุน

มีรายงานว่า เกษตรกรหลายจังหวัดเคยรวมกลุ่มยื่นเรื่องต่อรัฐบาลแล้ว และกระทรวงพาณิชย์ ได้ยืนยันว่า ได้ประสานงานไปยังบริษัทผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้รับซื้อในราคา 8 บาท และเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ข้อเท็จจริงในการรับซื้อราคานี้ จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่บริษัทรับซื้อต่อจากพ่อค้าคนกลาง ไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรได้โดยตร

ที่มา : ผูัจัดการออนไลน์

พาณิชย์คุมเข้มนำเข้ามันสำปะหลัง

พาณิชย์คุมเข้มนำเข้ามันสำปะหลัง

พาณิชย์ยันไม่ห้ามนำเข้ามันสำปะหลัง ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกมาก แต่ขอความร่วมมือ ทุกฝ่ายเข้มงวดปฏิบัติตามระเบียบ หวั่นทำราคาในประเทศร่วง

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง เพื่อให้เข้มงวดในการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจสอบโรคพืช ความชื้น และสิ่งเจอปน โดยเฉพาะในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.นี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก หากมีการลักลอบนำเข้าแบบไม่ถูกกฎหมาย อาจมีผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในประเทศ

“ได้ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์นำเข้ามันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก ปัจจุบันนี้ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยสูงถึงกิโลกรัมละ 1.90 บาท แต่ปัจจุบัน มีราคาขายเพียง กก.ละ 1.50 บาทเท่านั้น หากนำเข้ามันฯ จากประเทศเพื่อนบ้านมาอีก อาจทำให้ราคาตกต่ำลง”

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยฟันธง! ธุรกิจรุ่ง-ร่วงประจำปีไก่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยฟันธง! ธุรกิจรุ่ง-ร่วงประจำปีไก่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยฟันธง เศรษฐกิจไทยปีระกาโตร้อยละ 3.3 แนวโน้มไม่แย่กว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ธุรกิจรุ่ง ได้แก่ ก่อสร้าง สุขภาพและท่องเที่ยว ตลาดรถยนต์ในประเทศ และอาหารส่งออก ส่วนธุรกิจร่วง ได้แก่ ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ค้าปลีกกลุ่มไฮเปอร์มาร์เกต-ร้านโชวห่วย อสังหาริมทรัพย์ แนะเอสเอ็มอีปรับตัว กระจายความเสี่ยงด้านตลาดและแหล่งวัตถุดิบ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม พร้อมแสวงหาโอกาสธุรกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยบทความ “จับตาธุรกิจรุ่งหรือร่วง ปี 60” โดยคาดการณ์ว่าในปี 2560 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.3 การตลาดของภาคธุรกิจไม่ด้อยไปกว่าปี 2559 ส่งผลให้สภาวะทางการตลาดโดยรวมของภาคธุรกิจน่าจะมีทิศทางที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส่งเสริมให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ได้แก่ กำลังซื้อครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และผู้ส่งออกน้ำมันมีแนวโน้มตลาดตัวดีขึ้น

ส่วนตัวแปรสำคัญที่ทำให้ต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาน้ำมันใกล้แตะ 50 ดาลลาร์ต่อบาร์เรล ค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองต่อธุรกิจรุ่ง และร่วงในปี 2560 ในภาพรวม ดังนี้

ธุรกิจรุ่ง ได้แก่ ก่อสร้าง สุขภาพและท่องเที่ยว ตลาดรถยนต์ในประเทศ และอาหารส่งออก

สำหรับกลุ่มส่งออก ได้แก่

• สินค้าที่ราคาอิงกับราคาน้ำมัน เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางพารา เป็นต้น โดยสินค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 14 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ในปี 2560 มีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านราคาที่ปรับสูงขึ้นเทียบกับในปี 2559 ที่ราคาสินค้ากลุ่มนี้อยู่ในระดับต่ำ

• สินค้าศักยภาพในตลาดที่ขยายตัว ได้แก่ สหรัฐฯ รัสเซีย ตะวันออกกลาง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม)

สินค้ากลุ่มนี้ เช่น กลุ่มอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับด้านคุณภาพต่อสินค้าไทย

• สินค้าที่ได้รับปัจจัยบวกเฉพาะ อาทิ ไก่เนื้อ หลังจากที่เกาหลีใต้เปิดตลาดนำเข้าสินค้าจากไทย รวมถึงหลายประเทศในยุโรปและญี่ปุ่นมีปัจจัยลบจากโรคไข้หวัดนก รวมทั้ง ประมง จากความเป็นไปได้ที่ไทยจะหลุดพ้นจากสถานะใบเหลือง/ใบแดง โดยสหภาพยุโรป (ผลการประเมินน่าจะออกมาในช่วงครึ่งแรกของปี 2560)

สำหรับกลุ่มในประเทศ ได้แก่

• หมวดก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะได้รับอานิสงส์จากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Action Planปี 2559 : 20 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท และ Action Plan ปี 2560 : เบื้องต้น 30 กว่าโครงการ มูลค่าประมาณ 6-9 แสนล้านบาท) ครอบคลุมการก่อสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมอเตอร์เวย์ การพัฒนาการขนส่งทางน้ำและอากาศ โดยคาดว่าหากมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นน่าจะส่งผลให้ภาคเอกชนมีการขยายการลงทุนตามมา

• สินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการท่องเที่ยว จากกระแสการใส่ใจสุขภาพของประชาชนและการขยายสาขาของร้านขายยาและคลินิกไปสู่ชุมชน ตลอดจนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวในประเทศ และชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในไทย ซึ่งรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ที่ไทยได้รับการยอมรับและแข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

• ยอดขายรถยนต์ ทั้งรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ ที่มีแนวโน้มพลิกกลับมาเป็นบวกได้ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และผลบวกจากการครบกำหนดของโครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งอาจจูงใจให้ผู้บริโภคบางส่วนซื้อรถยนต์คันใหม่

ธุรกิจร่วง ได้แก่ ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ค้าปลีกกลุ่มไฮเปอร์มาร์เกต-ร้านโชวห่วย อสังหาริมทรัพย์

สำหรับกลุ่มส่งออก

• สินค้าส่งออกไปตลาดที่ยังซบเซา ทั้งจีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ซึ่งเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลง ทั้งนี้ สินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ คือ สินค้าเกษตรอย่างมันสำปะหลัง โดยเฉพาะหากจีนยังคงมีนโยบายที่จะระบายสต๊อกข้าวโพดในประเทศ อันจะทำให้เกิดการชะลอการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย สำหรับตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปนั้น กำลังซื้อที่เปราะบางตามภาวะเศรษฐกิจอาจจะกระทบการนำเข้าสินค้าจากไทยในภาพรวมเช่นกัน

• สินค้าส่งออกที่เผชิญการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง เช่น ข้าว จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศผู้ผลิตหลักทั้งอินเดียและเวียดนาม ปูนซีเมนต์จากการขยายฐานการผลิตของบริษัทจีนรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

ส่วนกลุ่มตลาดในประเทศ

• หมวดที่พึ่งพากำลังซื้อครัวเรือนฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวและมันสำปะหลังที่ราคาในปี 2560 อาจจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ได้แก่ ค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค (ไฮเปอร์มาร์เกต โชวห่วย) ค้าเครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิตอย่างปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์

• อสังหาริมทรัพย์ จากความต้องการที่อยู่อาศัยที่อาจจะไม่คึกคักมากนักหลังความต้องการซื้อล่วงหน้าถูกดึงมาบางส่วนจากผลของมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐในระยะที่ผ่านมา อีกทั้งปริมาณที่อยู่อาศัยคงค้างยังมีเหลืออยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในทำเลที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เร่งเปิดโครงการ เช่น ตามโครงการแนวรถไฟฟ้าบางช่วง หรือตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆ ขณะที่ต้นทุนที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการแข่งขันในตลาดยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะ SME ทั้งในธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวและธุรกิจที่ยังเผชิญความท้าทาย คงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาจุดแข็งของตนอยู่เสมอ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

• การกระจายความเสี่ยงด้านตลาดและแหล่งวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยผู้ประกอบการอาจต้องพยายามเข้าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสายการผลิตที่ยังมีศักยภาพในการขยายตัว

• การใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขาดทุนเมื่อราคาแกว่งตัวผิดไปจากที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยประเมินว่า ในปี 2560 เงินบาทอาจยังคงแกว่งตัวผันผวนในทิศทางที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอาจทดสอบระดับ 36.00 บาท/ดอลลาร์ ณ ปลายปี 2560 เทียบกับที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 35.62 บาท/ดอลลาร์ในปัจจุบัน (ณ 7 ธันวาคม 2559)

• การนำเทคโนโลยีหรือการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้สื่อออนไลน์หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องจักร เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อประหยัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ

• การแสวงหาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (Vertical & Horizontal Integration) เพื่อเพิ่มพูนรายได้ ซึ่งรวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย โดยอาจเข้าร่วมจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืออาศัยโครงการ/มาตรการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ ในการเจาะตลาด/กระจายแหล่งวัตถุดิบ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

อาหารข้น “กากมันผสมน้ำผงชูรส” สูตรสำเร็จโปรตีนสูงเพื่อ “โคนม”

อาหารข้น “กากมันผสมน้ำผงชูรส” สูตรสำเร็จโปรตีนสูงเพื่อ “โคนม”

อาหารสําหรับโคนมนั้น สวนใหญแลวคลายกับอาหารโคเนื้อ ตางกันตรงที่ปริมาณโภชนาการบางอยางที่ต้องมีโปรตีนสูงเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตน้ำนม ดังนั้นการใหอาหารโคนมตั้งแต่ลูกโคไปจนถึงแม่โคจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง หากไม่ให้ตามปริมาณที่กำหนด ไมครบหรือไมพอเพียงอาจจะเกิดผลเสียหายตามมาได้ ฉะนั้นการเกษตรผู้เลี้ยงโคนมนอกจากจะให้อาหารหยาบ อย่างหญาสด หญาหมัก หญาแหงหรือฟางข้าวแล้ว ยังต้องให้อาหารข้นที่มีปริมาณโปรตีนสูงร่วมด้วยเพื่อการเจริญเติบโตและสามารถผลิตน้ำนมได้อย่างเต็มที่ แต่ปัจจุบันอาหารข้นสำหรับเลี้ยงโคนมที่จำหน่ายในท้งอตลาดมีราคาค่อนข้างสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย

อาหารข้น“กากมันผสมน้ำผงชูรส” สูตรสำเร็จโปรตีนสูงเพื่อ“โคนม”

ด้วยเหตุนี้ทำให้ ดร.พงศ์ธร คงมั่น อาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นหาสูตรอาหารข้นเพื่อใช้เลี้ยงโคนม โดยนำกากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตแป้งมันและน้ำเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตผงชูรสมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจนประสบความสำเร็จหลังใช้เวลาในการทดลองวิจัยมากว่า 2 ปี เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูงไม่ต่างจากกากถั่วเหลืองนำเข้าจากต่างประเทศ ที่สำคัญมีราคาที่ต่ำกว่ามากและยังเป็นการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรด้วย

“จริง ๆ แล้วน้ำเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตผงชูรสนั้นมีปริมาณโปรตีนสูงมาก แต่ก่อนเขาเอาไปทำปุ๋ยน้ำ บังเอิญว่าธุรกิจปุ๋ยมีการแข่งขันที่สูง ทำให้การขายนั้นยากขึ้น จึงได้คิดค้นหาวิธีทำอย่างอื่น และเมื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี มีเหมาะทางโภชนาการอาหารมันยังมีอยู่มากและเหมาะที่จะนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลาย โดยเฉพาะโคนมที่มีความต้องการอาหารประเภทนี้สูงมากเป็นพิเศษ ทางโรงงานก็เลยสนใจว่าเอามาทำในอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้องได้ไม๊ เราก็เลยเอามาทดลองในโคนม ปรากฎว่าใช้ได้ แต่ปัญหา ก็คือ พอเป็นน้ำเมื่อนำมาผสมในอาหารก็จะเก็บไว้ได้ไม่นาน 7-8 วันก็จะเกิดเชื้อรา”ดร.พงศ์ธรย้อนที่มา

จากนั้นเขาจึงได้คิดค้นสูตรใหม่ ด้วยการนำน้ำเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตผงชูรสมาผสมกับกากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตแป้งมันที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มาเป็นสื่อผสมในการผลิตอาหารข้นสำหรับเลี้ยงโคนม ซึ่งจากการทดลองพบว่าเมื่อนำกากมันสำปะหลังมาผสมกับน้ำผงชูรสที่มีโปรตีนสูงเพื่อช่วยให้ในการดูดซึมความชื้นออกไปแล้วนำไปตากแห้ง ทำปฏิกริยากันแล้วในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะพบว่า จากโปรตีนที่2% จะกระโดดมาถึง 30% ทำให้โปรตีนเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งโปรตีนตรงนี้เกษตรกรสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้ โดยเฉพาะโคนมที่มีความต้องการอาหารโปรตีนสูงมากเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันเกษตรกรเองก็จะไม่ลำบากในการหาสองสิ่งนี้ มีตลอดทั้งปีไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลแต่อย่างใด

“เมื่อเรานำมาน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตผงชูรสมาผสมกับกากมันสำปะหลังแล้ว จากนั้นนำมาตากแห้งแล้วเข้าสู่กระบวนการตีผงและอัดเม็ดเพื่อจะได้เก็บไว้ได้นานและคุณค่าทางโภชนาการไม่เสีย ซึ่งมันสามารถเก็บไว้ได้นาน 6-8 เดือน ปกติกากถั่วเหลืองที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีต้นทุนที่สูง เมื่อเทียบกับกากมันสำปะหลัง โดยเฉลี่ยต้นทุนผลิตโปรตีนจากกากมันสำปะหลัง 1 กิโลกรัมอยู่ที่ 16 บาท ซึ่งจะต่ำกว่ากากาถั่วเหลืองเกือบครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมใช้วัตถุดิบผลิตอาหารข้นในราคาที่ถูกลง” นักวิจัยคนเดิมกล่าวและย้ำว่ากำลังจะต่อยอดไปสู่อาหารสุกรและไก่ โดยการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนให้สูงกว่านี้ เช่น กรดอะมิโน จะต้องดีกว่านี้ เป็นต้น

อาหารข้นผลิตจากกากมันสำปะหลังผสมน้ำเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตผงชู นับเป็นอีกทางเลือกสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณน้ำนมในการนำของเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการลดการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากต่างประเทศอีกด้วย

โดย – สุรัตน์ อัตตะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

พณ. จับมือผู้ผลิตเอทานอล ช่วยรับซื้อหัวมันเกษตรกรมากขึ้น หวังดันราคา

พณ. จับมือผู้ผลิตเอทานอล ช่วยรับซื้อหัวมันเกษตรกรมากขึ้น หวังดันราคา

พาณิชย์ เตรียมจับมือผู้ผลิตเอทานอล เซ็นเอ็มโอยูกับกลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง-สหกรณ์ รับซื้อหัวมันสดผลิตเอทานอลให้มากขึ้น หวังดันราคาขึ้น ส่วนตรวจสอบตาชั่ง เครื่องวัดความชื้น พิจิตร-พิษณุโลก พบผิดหลายกระทง ปรับแล้วรายละ 2-8 หมื่นบาท

วันที่ 22 พ.ย.59 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย และสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอลว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตเอทานอลให้ช่วยรับซื้อมันสำปะหลังสดในประเทศให้มากขึ้น เพื่อนำไปผลิตเป็นเอทานอล จากปัจจุบันยังใช้มันสำปะหลังผลิตน้อยมากเพียง 28% ของการผลิตเอทานอลทั้งหมด ส่วนใหญ่ประมาณ 66% จะผลิตจากกากน้ำตาล ที่เหลืออีก 6% เป็นวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และยกระดับราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้นได้

“กระทรวงฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตเอทานอล รับซื้อมันสำปะหลังให้มากขึ้น ซึ่งในเร็วๆ นี้จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (เอ็มโอยู) ระหว่างกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอล”

สำหรับสถานการณ์ราคามันสำปะหลังสด ปีการผลิต 59/60 ที่จะออกมากในเดือนธ.ค.59-มี.ค.60 นั้น วันที่ 21 พ.ย.59 โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา รับซื้อเชื้อแป้ง 25% ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 1.60-2.00 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค.ที่รับซื้อที่ กก.ละ 1.48-1.70 บาท แต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่รับซื้อ กก.ละ 2.30-2.55 บาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันให้มีการใช้มันสำปะหลังให้มากขึ้น และส่งเสริมให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ขอความร่วมมือกับทหารในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายตรวจชั่งตวงวัด ในการออกตรวจสอบ เครื่องชั่งรถยนต์ เครื่องวัดความชื้นของผู้ประกอบการโรงสี ท่าข้าว ลานรับซื้อมันสำปะหลัง และลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 – 10 พ.ย.59 ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 นำกำลังออกตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร เพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตโดยได้รับความเป็นธรรม พบโรงสีและท่าข้าวหลายแห่งใช้เครื่องใช้รถยนต์ที่มีซอฟต์แวร์ผิดกฎกระทรวงฯ เช่น มีรหัสลับเข้าไปแก้ไขน้ำหนัก และใช้โปรแกรม Excel เข้าไปพิมพ์ใบชั่ง ซึ่งได้ผูกบัตรห้ามใช้ และเปรียบเทียบปรับ รวมถึงยังพบเครื่องวัดความชื้นหมดอายุคำรับรอง จึงได้เปรียบเทียบปรับรายละ 20,000 – 80,000 บาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Recent Posts