จ่อทุ่ม 1.2 พันล.ช่วยผู้ปลูกมันฯ ชงครม.พักชำระหนี้ / ปล่อยกู้ 5 แสนราย

จ่อทุ่ม 1.2 พันล.ช่วยผู้ปลูกมันฯ ชงครม.พักชำระหนี้ / ปล่อยกู้ 5 แสนราย

คณะกรรมการการมันสำปะหลัง เตรียมของบครม. 1,200 ล้าน ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง พร้อมเสนอ ครม.อนุมัติ 4 แนวทางดูแลมันสำปะหลังเพิ่มเติม

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 1,200 ล้านบาท พร้อมจะเสนอให้ครม.รับทราบและอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 4 ข้อ คือ

1.การช่วยพักชำระหนี้เงินต้นให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เป็นระยะเวลา 24 เดือน วงเงิน 1,200 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 5 แสนราย ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5%

2.ให้ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ ให้สินเชื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อนำมาใช้จ่ายฉุกเฉิน และเพิ่มสภาพคล่อง จำนวน 5 แสนราย รายละไม่เกิน 20,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.5%,

3.ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้ามันสำปะหลัง ทำงานอย่างเข้มงวดมากขึ้น เช่นการตรวจสอบเชื้อไวรัส การลักลอบนำเข้า เป็นต้น และ

4.การดึงมันสำปะหลังออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) จะร่วมมือกัน นำผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มาทำแมทชิ่ง หรือการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย เพื่อกระจายมันสำปะหลังไปยังประเทศที่มีความต้องการใช้มัน เช่น อินเดีย

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในการประชุม นบมส. ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มมาตรการดูแลสินค้ามันสำปะหลัง และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเพิ่มเติมจากเดิม เพราะมองว่ามาตรการเดิมอาจยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะเสนอ ครม. ให้รับทราบและอนุมัติในสัปดาห์หน้า สำหรับสิ่งที่จะเสนอ ครม.เพิ่มเติม เช่น การพักชำระหนี้เงินต้นให้เกษตรกร แต่เกษตรกรยังต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยคืน ธ.ก.ส. และการให้เข้มงวดเรื่องการนำเข้ามันสำปะหลังมากขึ้น เพราะมันสำปะหลังมีการนำเข้าทั้งปี ซึ่งเป็นการนำเข้าหัวมันสด จึงอาจเกิดปัญหาด้านสุขอนามัยมีการติดเชื้อได้ ดังนั้น การนำเข้าอาจต้องให้จำกัดการเข้าได้เฉพาะด่านถาวรที่มีศักยภาพ มีทีมที่สามารถตรวจสอบสุขอนามัยได้เท่านั้น ไม่ให้นำเข้าด่านอื่นๆ และหากนำเข้ามาผ่านด่านที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะถือว่าเป็นการลักลอบนำเข้าที่ผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันจะดูแลสินค้าเกษตร ทั้ง ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด

“ทั้งนี้ได้มีการเสนอในที่ประชุม นบมส. ให้ใช้มาตรการดูแลเกษตรกร โดยวิธีการชะลอการขุดมันสำปะหลังแต่ที่ประชุมไม่เห็นด้วย เพราะในปีก่อนก็ใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว และทำให้เกิดหนี้เสียจำนวนมากแถมยังตรวจสอบยาก ดังนั้น จึงไม่อนุมัติแนวทางดังกล่าว”น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พณ.จ่อชงครม.พักหนี้ชาวไร่มัน ชะลอนำเข้าข้าวสาลี พยุงราคาข้าวโพด

พณ.จ่อชงครม.พักหนี้ชาวไร่มัน ชะลอนำเข้าข้าวสาลี พยุงราคาข้าวโพด

พาณิชย์ สั่งโรงงานอาหารสัตว์ ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไม่ต่ำกว่ากก.ละ 8 บาท และชะลอนำเข้าข้าวสาลี หวังดึงไม่ให้ราคาข้าวโพดตกต่ำ ในช่วงที่ผลผลิตออกมากตั้งแต่พ.ย.-ธ.ค.นี้ ขณะเดียวกัน จี้ผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ซื้อหัวมันสดโลละ 1.90 บาท เตรียมชง ครม. พักหนี้ชาวไร่มัน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การเตรียมรับมือผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 59/60 ที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำนั้นทางเราได้ขอความร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์ ให้รับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในราคาไม่ต่ำกว่าปีก่อน หรือกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 8 บาท ที่ความชื้น 14.5% โดยเมื่อทอนเป็นราคาที่เกษตรกรขายแบบฝักจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.80-4.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้

‘ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศจะออกมากตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. ปีนี้มีประมาณ 4 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้ว เพราะโรงงานอาหารสัตว์ใช้ปีละประมาณ 7-8 ล้านตัน แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาลดลงในช่วงผลผลิตออกมาก กรมฯ ได้ขอความร่วมมือโรงงานรับซื้อไม่ต่ำกว่ากก.ละ 8 บาท ที่ความชื้น 14.5%’

ทั้งนี้หากโรงงานใดซื้อราคาต่ำกว่าที่ขอความร่วมมือไว้ ให้เกษตรกรแจ้งมาได้ที่กรมฯ จะดำเนินการแก้ปัญหาให้ เช่น อาจจะกำหนดเป็นราคาแนะนำ ที่โรงงานจะต้องรับซื้อ หรือกำหนดมาตรการอื่นๆ ต่อไป คาดว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น่าจะปรับสูงขึ้นในช่วงปลายฤดู ซึ่งปีที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้นไปได้ถึงกิโลกรัมละ 9 บาท พร้อมกันนั้น ยังได้ขอความร่วมมือให้โรงงานอาหารสัตว์ ชะลอการนำเข้าข้าวสาลีออกไปก่อน โดยให้นำเข้าได้ในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกหมด หรือประมาณช่วงเดือน ก.พ.เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า ส่วนการแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำนั้นได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการมันสำปะหลังให้รับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 1.90 บาท ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานมันเส้น และเอทานอล รับปากจะให้ความร่วมมือ เพราะราคาส่งออกมันเส้นของไทยดีมาก แต่ขอให้เกษตรกรอย่าเพิ่งเร่งรีบขุดหัวมัน เพราะจะได้คุณภาพต่ำ และเชื้อแป้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่ 25%

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ที่มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ก.ย.นี้ ได้อนุมัติมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 560,000-600,000 ครัวเรือน คาดจะใช้เงินงบประมาณ 1,400 ล้านบาท รวมถึงยังมีมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร เพื่อชะลอการขุดหัวมัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีเงินไปใช้จ่ายในช่วงที่ยังขายผลผลิตไม่ได้ ซึ่งจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เสียงครวญจากไร่

เสียงครวญจากไร่

กลายเป็นประเด็นที่ถูกเมินมาหลายปีจากกระทรวงพาณิชย์ กรณีปล่อยให้นำเข้าข้าวสาลีและกากข้าวโพดเหลือจากการทำเอทานอล (DDGS) มาผลิตอาหารสัตว์มากเกินไป นกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย

กลางปีที่ผ่านมา ผู้ได้รับผลกระทบอดรนทนไม่ไหวจัดเวทีระดมความคิดเห็นผ่านสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำข้อเสนอยื่นต่อนายกรัฐมนตรีไป ไม่ได้มีรีแอ็กชั่นใดๆ ตอบกลับจากกระทรวงพาณิชย์ แถมยังปล่อยให้นำเข้ากันได้แบบเสรีแบบไม่มีลิมิต ปล่อยให้เกษตรกรต้องร้องเพลงรอเคล้าน้ำตาต่อไป

ทั้งที่ภัยแล้งอันแสนสาหัสที่ผ่านมา เกษตรกรหลงดีใจตั้งความหวัง ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดคงได้ขายของสักที สุดท้ายกลไกตลาดเป๋ไม่เป็นท่า ผลผลิตมีน้อยแต่กลับราคาถูก…แม้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะยังมีความต้องการ แต่กลับถูกแทนที่ด้วยข้าวสาลีนำเข้าและ DDGS แบบอันลิมิเต็ดนี่ยังไม่รวมการนำเข้ารำข้าวสาลีอัดเม็ดจากอินโดนีเซีย ที่มีถี่ขึ้นในระยะหลัง แทนที่จะใช้รำข้าวสารไทย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 กก.ยังไม่พอซื้อไข่ไก่ 1 ฟอง ส่วนมันสำปะหลังบางแห่งเหลือกิโลละไม่ถึงบาท

ด้วยเหตุนี้วันก่อนเวทีสัมมนา “ฝ่าวิกฤติปัญหาเสถียรภาพราคาสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักของไทย” โดยสภาเกษตรฯ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้ง…หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งตัวแทนระดับหัวเข้าร่วมตลอดงาน

ยกเว้นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์…พูดเสร็จ หนีกลับ ทั้งที่เป็นคู่กรณีโดยตรง

งานนี้เดือดถึงขนาดเรียกร้องให้ท่านผู้นำใช้อำนาจ ม.44 ปลด รมว.พาณิชย์ แถมออกอาการครั่นเนื้อครั่นตัวอยากแสดงพลัง…ยิ่งยกเลิกพลเรือนขึ้นศาลทหารแล้ว อะไรก็เกิดขึ้น ถ้าเหลืออดจริงๆ

เกษตรกรคาใจ เหตุใดไม่มีใครกล้ายุ่งเรื่องนำเข้าตรงนี้เลย หรือมีอะไรจุกที่คอระดับบิ๊กกระทรวง ตั้งแต่ระดับหัวหน้า อธิบดี ยันรัฐมนตรี

ฤาดวงตาท่านเห็นหน้าอันสิ้นหวังของเกษตรกร แต่มือยังคงพาดห้อยลงใต้โต๊ะ เก็บอะไรเข้ากระเป๋ารึเปล่า…เขาแค่ตั้งข้อสงสัยไปงั้นๆ.

สะ–เล–เต

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เอกชน 31 รายแห่ประมูลมันเส้นเสื่อม

เอกชน 31 รายแห่ประมูลมันเส้นเสื่อม

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 กันยายน กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคาประมูลมันสำปะหลังเส้นในสต๊อกรัฐบาล ซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายที่เก็บสต๊อกคงค้างมาตั้งแต่โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปี 2551/2552 จนถึงปี 2555/2556 ปริมาณรวม 344,554.444 ตัน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ซึ่งมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์เป็นประธาน

ทั้งนี้ ในการประมูลแยกเป็น 2 ส่วน คือ การประมูลมันสำปะหลังสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 24 ราย จากที่ผ่านคุณสมบัติ 30 ราย คิดเป็นปริมาณเสนอซื้อ 216,000 ตัน จากปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด 226,745 ตัน โดยให้ราคาเสนอซื้อต่ำสุดที่ กก.ละ 0.10 บาท สูงสุด กก.ละ 1.60 บาท และการประมูลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 มีผู้ยื่นเสนอราคา 5 ราย จากที่ผ่านคุณสมบัติ 11 ราย คิดเป็นปริมาณ 28,000 ตัน จากทั้งหมดที่เปิดประมูลปริมาณ 117,809 ตัน โดยราคาที่เสนอซื้อราคา กก.ละ 1.20-2.00 บาท ซึ่งหลังจากนี้ผู้เสนอราคาสูงสุดในแต่ละคลังยังอยู่ระหว่างการให้ราคาเพิ่มได้อีกครั้ง จนกว่าจะมีผู้ชนะด้วยราคาสูงสุด

“การประมูลครั้งนี้มีผู้เสนอซื้อคึกคักเป็นที่น่าพอ หลังจากนี้จะสรุปราคาที่เสนอซื้อ และในวันที่ 15 กันยายนนี้ คณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต๊อกของรัฐบาล จะประชุมเพื่อกำหนดราคาฟลอไพรซ์ ซึ่งจะพิจารณาจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 วัน และหักค่าเสื่อมราคาของมันสำปะหลังในแต่ละปี จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอประธานนบมส. จะพิจารณา หากเปรียบเทียบแล้วราคาเสนอซื้อต่ำกว่าราคาฟลอไพรซ์ แต่หากเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาแล้วมากกว่าก็อาจจะขายก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาขายขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

กรมการค้าภายใน เตรียมหารือธนาคารพาณิชย์ หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแป้งมัน-ลานมัน

กรมการค้าภายใน เตรียมหารือธนาคารพาณิชย์ หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแป้งมัน-ลานมัน

กรมการค้าภายใน เตรียมหารือธนาคารพาณิชย์ หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแป้งมัน ลานมัน พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแก๊สโซฮอล์ ในการดูดซับปริมาณแป้งมันออกจาดตลาด ขณะที่ ขอความร่วมมือ สคร. ต่างประเทศ จัดเจรจาการค้ามันสำปะหลัง

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในเตรียมหารือธนาคารพาณิชย์ ในการหามาตรการช่วยเหลือ เรื่องของวงเงินสินเชื้อ รวมถึงมาตรการชดเชยดอกเบี้ย ให้กับผู้ประกอบการแป้งมันสำปะหลัง ลานมัน เพื่อส่งเสริมเรื่องของสภาพคล่องในการดำเนินการ เนื่องจากได้มีการรับซื้อมันสำปะหลังเข้ามาเก็บไว้ในสต๊อกเป็นจำนวนมาก อยากในการจัดการ อีกทั้ง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแก๊สโซฮอล์ ในการรับซื้อแผ้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ในการดูดซับแป้งมันสำปะหลังในตลาด เบื้องต้นผู้ประกอบการได้ที่จะดูดซับปริมาณแป้งมันสำปะหลังในตลาด

อย่างไรก็ดี สำหรับมาตรการสิ้นเชื้อและการชดเชยดอกเบี้ย คงต้องหารือกับทางธนาคารว่าจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง หากต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาลก็อาจจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป นอกจากนี้การขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ เรื่องของกฎหมายหลักประกันธุรกิจ ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ประกอบการนำมันสำปะลหลังเป็นหลักประกันในการขยายวงเงินได้อีกช่องทางในการเพิ่มสภาพคล่อง

ส่วนกรณีขอความร่วมมือผู้ประกอบการแก๊สโซฮอล์ในการดูดูซับปริมาณแป้งมันในตลาด เบื้องต้นผู้ประกอบการรับที่จะช่วยเหลือ เพราะปัจจุบันกำลังการผลิตเพียง 50% เท่านั้น ซึ่งยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ มาตรการที่หารือเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากที่ ครม. เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ สำหรับมาตรการที่ ครม. ได้อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังแบบครบวงจร ปี 2559/60 จำนวน 4 โครงการ ก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย 1.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 3% ต่อปี รายละไม่เกิน 80,000 บาท คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วม 310,000 ราย

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยด โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) คิดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี 3. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม และ4.โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูซับมันสำปะหลังออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมากในช่วงเดือนธันวาคม 2559-มกราคม 2560 ที่คาดว่าจะออกมาปริมาณ 5-6 ล้านตัน จากผลผลิตทั้งปี 2559 อยู่ที่ 32 ล้านตัน และจะออกมากสุดในช่วง มกราคม-เมษายน 2560 ปริมาณ 20 ล้านตัน

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ราคามันสำปะหลังที่ตกลงมาในขณะนี้ เป็นผลกระทบมาจากปัจจัยเรื่องของภัยแล้งกระทบยต่อเชื้อแป้งลดลง การลดการนำเข้ามันสำปะหลังของจีน และการกดราคาแป้งมันในตลาดโลก จากปี 2558 จากที่มีการขายอยู่ในตลาดโลกอยู่ที่ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปี 2559 ลดลงมาอยู่ที่ 200-300 เหรียญสหสรัฐต่อตัน ส่งผลต่อราคามันสำปะหลังภายในประเทศอย่างมาก ดังนั้น เพื่อแก้ไขราคาตกนอกจากมาตรการในการช่วยเหลือภายในประเทศแล้ว

สำหรับมาตการด้านต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ก็จะหาตลาดอื่นๆเพิ่มขึ้น เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และยุโรป เพื่อส่งออกมันเส้น แป้งมันไปในตลาดดังกล่าวให้มากขึ้น อีกทั้ง ยังหารือร่วมกับทูตพาณิชย์ ที่เป็นประเทศผู้ใช้มัน เพื่อดึงผู้ประกอบการจากทั่วโลกมาร่วมงานจับคู่เจรจาธุรกิจกับโรงแป้งของไทยด้วย อีกทั้ง จะขยายความต้องการใช้มันสำปะหลังในประเทศ โดยการนำมันสำปะหลังมาแปรรูปเป็นผลิตภันฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การทำขนมจากมันสำปะหลัง ลูกชิ้น ไส้กรอก ซอสมะเขือเทศ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

ส่วนราคามันขณะนี้ หัวมันสด ความชื้น 25% อยู่ที่ 1.7-2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าราคาในปีก่อนที่ราคาอยู่ที่ 2.30 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ ราคามันสดคุณภาพไม่ตรงมาตรฐานราคายู่ที่ 1.21 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากราคาเดิมเดือนที่แล้วที่มีราคา 1.25 บาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

เปิดประมูลมันสำปะหลัง 3.44 แสนตัน โละสต๊อกรัฐบาลลดภาระค่าจัดเก็บ

เปิดประมูลมันสำปะหลัง 3.44 แสนตัน โละสต๊อกรัฐบาลลดภาระค่าจัดเก็บ

พาณิชย์ เปิดประมูลมันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาล 3.44 แสนตัน ครั้งแรกในปี 2559 หวังลดภาระจัดเก็บเดือนละ 50 ล้านบาท เปิดซองเคาะราคา 13 กันยายนนี้ ยืนยันไม่กระทบตลาด

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต๊อกของรัฐบาล เปิดเผยว่า กรมได้ทำการเปิดประมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต๊อกของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 344,554 ตัน โดยแบ่งเป็นระบายเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 117,809 ตัน และระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 226,745 ตัน ซึ่งเป็นมันสำปะหลังจากโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2551/52 2554/55 และ 2555/56 ใน 59 คลัง 16 จังหวัด

โดยจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าดูคลังในวันที่ 1-8 กันยายนและให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 9 กันยายน และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อและเปิดซองเสนอราคาซื้อวันที่ 13 กันยายน ซึ่งการประมูลรอบนี้มีเงื่อนไขกำหนดราคาขั้นต่ำ เช่นเดียวกับการประมูลข้าว และเปิดกว้างให้ คนทั่วไป นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจสถาบันเกษตรกรที่ประกอบกิจการค้ามันสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังหรือสินค้าเกษตรเข้าร่วม ทั้งนี้ผู้ประมูลมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทอุตสาหกรรมที่จะนำไปใช้และรับรองว่าจะไม่นำเข้าสู่ตลาดและการค้าปกติ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) จะเข้ามาดูแลและควบคุมหลังการระบาย

“การระบายมันสำปะหลังในช่วงนี้จะเป็นมันเส้นทั้งหมด และมันสำปะหลังที่ระบายสู่อุตสาหกรรม จะไม่เข้าสู่การบริโภคของคนและสัตว์ แต่จะไปยังภาคอุตสาหกรรม เช่น เชื้อเพลิงและปุ๋ย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการระบายมันสำปะหลังช่วงนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับตลาดมันสำปะหลัง เพราะไม่ได้เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน อีกทั้งยังหวังว่าการระบายมันสำปะหลังครั้งนี้จะช่วยลดภาระการจัดเก็บมันสำปะหลังของรัฐที่ต้องมีภาระจ่ายเดือนละ 50 ล้านบาท เพราะมันสำปะหลังทั้งหมดที่นำออกมาจำหน่ายจะเป็นการโละสต๊อกมันทั้งหมดในสต๊อกรัฐ จึงหวังว่าการเปิดประมูลรอบนี้จะสามารถระบายมันสำปะหลังได้หมด”

สำหรับสถานการณ์ราคามันสำปะหลังในเดือนกันยายนราคาหัวมันสดราคาอยู่ที่ 1.20-1.30 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ซึ่งราคาลดลงจาก 1.40 บาทต่อกก.ในเดือนสิงหาคม ส่วนราคามันเส้นขณะนี้ราคา5.60-5.90 บาทต่อกก. ส่วนการส่งออกมันสำปะหลังนั้น ยังคงส่งออกได้ปกติ แม้จะได้รับผลกระทบจากกรณีที่จีนลดการนำเข้ามันสำปะหลังเพราะหันไปใช้ข้าวโพดทดแทนบ้าง แต่ก็กระทบไม่มาก

โดยในปี 2558 ไทยส่งออกมันสำปะหลังประมาณ 11.6 ล้านตัน ในจำนวนนี้ส่งออกไปจีน 7 ล้านตัน อย่างไรก็ตามในการดูแลมันสำปะหลังในช่วงที่มันสำปะหลังจะออกสู่ตลาดนั้นกรมได้หาตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตมันสำปะหลังล๊อตใหม่ที่จะออก และในเดือนกันยายนนี้จะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไปขยายตลาดผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น

สำหรับการชี้แจงรายละเอียดการเปิดประมูลมันสำปะหลังในสต๊อกรัฐครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการค้ามันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความสนใจรับฟังประมาณ 20 กว่าราย

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์ เปิดระบายมันสำปะหลัง 3.44 แสนตัน ชี้แจงทีโออาร์ 5 ก.ย.นี้

พาณิชย์ เปิดระบายมันสำปะหลัง 3.44 แสนตัน ชี้แจงทีโออาร์ 5 ก.ย.นี้

พาณิชย์ เตรียมเปิดระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสต็อกรัฐ ครั้งที่ 1 ปี 59 รวม 3.44 แสนตัน นัดชี้แจงทีโออาร์ 5 ก.ย.นี้ ก่อนเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติ 9 ก.ย. ยื่นซองเสนอราคา 13 ก.ย.

วันที่ 2 ก.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข (ทีโออาร์) การระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป และเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/59 รวม 344,554 ตัน แบ่งเป็น การประมูลทั่วไป 117,809 ตัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จากโครงการแทรกแซงราคาปี 54/55 และปี 55/56 และเข้าสู่อุตสาหกรรม อีก 226,745 ตัน จากโครงการแทรกแซงราคาปี 51/52, ปี 54/55 และปี 55/56 โดยจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 9 ก.ย.59

ส่วนวันที่ 13 ก.ย. จะประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ พร้อมกับเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในช่วงเช้า และเปิดซองราคาช่วงบ่าย อย่างไรก็ตาม จะเปิดชี้แจงทีโออาร์วันที่ 5 ก.ย.นี้ ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ดีกว่าปล่อยให้เน่า! ชาวไร่นครสวรรค์ ลุยน้ำท่วมถอนมันสำปะหลังขาย

ดีกว่าปล่อยให้เน่า! ชาวไร่นครสวรรค์ ลุยน้ำท่วมถอนมันสำปะหลังขาย

น้ำจากเทือกเขาแม่วงก์ ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษรใน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เจ้าของไร่มันต้องจ้างคนงานมาลุยน้ำถอนมันสำปะหลัง ได้บ้างยังดีกว่าปล่อยให่แช่น้ำจนเน่า บอกพ่อให้ราคาจากตันละ 2 พันกว่า เหลือแค่พันเดียว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 ก.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเกษตรกร หมู่ที่ 6 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ จำนวนมาก ต้องลุยน้ำถอนหัวมันสำปะหลังขึ้นมาขาย หลังจากเมื่อ 3 วันก่อนได้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงก์ไหลบ่าเข้าท่วมขังในพื้นที่ จนมันสำปะหลังเริ่มได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

จากการเปิดเผยของ นายณัฐพล บัวสะอาด เกษตรกรในพื้นที่ บอกว่า น้ำป่าที่ท่วมขังในขณะนี้ไม่สามารถระบายออกจากไร่มันได้ เนื่องจากคลองสาธารณะยังมีน้ำในปริมาณมาก ล่าสุดน้ำที่ท่วมขังทำให้มันสำปะหลังจมน้ำเสียหายไปกว่าครึ่ง จึงต้องเร่งว่าจ้างคนงานมาลุยน้ำถอนต้นมัน ทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และนำไปขายเพื่อให้ได้ทุนคืนกลับมาบ้าง

ส่วนราคานั้นถูกทางพ่อค้าหักราคาไปกว่าครึ่งเช่นเดียวกัน อ้างว่ามันสำปะหลังจมน้ำเริ่มเน่าเสีย ไม่มีคุณภาพ โดยจะรับซื้อในราคาเพียงตันละหนึ่งพันบาทเท่านั้น จากราคาปกติจะขายได้ราคาตันละกว่า 2 พันบาท ในขณะที่มีเกษตรกรจำนวนมากต้องปล่อยให้ไร่มันจมน้ำเน่าเสียหาย เนื่องจากไม่สามารถถอนหัวมันขึ้นมาขายได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ครม.อนุมัติ 4 โครงการอุ้มผู้ปลูกมันฯ ไฟเขียว ธกส.ปล่อยสินเชื่อ

ครม.อนุมัติ 4 โครงการอุ้มผู้ปลูกมันฯ ไฟเขียว ธกส.ปล่อยสินเชื่อ

ครม.อนุมัติ 4 โครงการอุ้มผู้ปลูกมันฯ ไฟเขียว ธกส.ปล่อยสินเชื่อ หนุนเกษตรกรแปลงใหญ่

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2559 อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อของ ธ.ก.ส.จำนวน 3,250 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปีรวมถึงอนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.จำนวน 228 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 650 แปลง แบ่งเป็น ข้าว 426 แปลง, พืชไร่ 110 แปลง, ผลไม้และพืชอื่นๆ 69 แปลง,ปศุสัตว์ 25 แปลง และประมง 20 แปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2559/60 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี’59/60 เป้าหมายช่วยเหลือ 3.1 แสนราย เป็นเงินชดเชย 372 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่ 2 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยดปี’59/60 เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)มีวงเงินสินเชื่อ 2,300 ล้านบาท ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 2.3 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 4%รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยรวม 102 ล้านบาท มีเป้าหมายช่วยเหลือ 1 หมื่นราย

ส่วนโครการที่ 3 เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลังปี’59/60 โดย ธ.ก.ส.เตรียมวงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท และมีวงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 60 ล้านบาท ใช้ในการปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อใช้ซื้อเครื่องจักร สร้างลานมันสำปะหลัง ระยะเวลา 2 ปี ลดอัตราดอกเบี้ย 3% และโครงการที่ 4 เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 59/60 วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1% เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 33 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าครม. มีมติห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. ซึ่งเป็นการแก้ไขพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดมาตรฐานบังคับครอบคลุมถึงกรณีที่จะควบคุมเฉพาะการผลิต ส่งออก หรือนำเข้าสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เล็งโละทิ้งมันเส้นสต๊อกรัฐ 3.4 แสนตัน

เล็งโละทิ้งมันเส้นสต๊อกรัฐ 3.4 แสนตัน

หลังพบเน่าเสียหายอื้อหวังลดค่าใช้จ่าย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะออกประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) การระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น) ในสต๊อกรัฐบาล จากโครงการแทรกแซงราคามันสำปะหลังปี 51/52, ปี 54/55 และปี 55/56 รวม 340,000 ตัน เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และการประมูลทั่วไป โดยจะขายให้ได้ราคาเหมาะสมที่สุด เพื่อลดความเสียหายให้กับรัฐบาล คาดจะเปิดให้เอกชนเสนอราคาได้ต้นเดือน ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันองค์การคลังสินค้า (อคส.) มีมันเส้นในสต๊อกจากโครงการแทรกแซงราคาปี 55/56 ฝากเก็บไว้กับคลังของเอกชน 35 ราย ใน 13 จังหวัด ปริมาณ 250,000 ตัน โครงการปี 54/55 ฝากเก็บกับ 14 ราย ใน 8 จังหวัด รวม 99,000 ตัน และโครงการปี 51/52 ฝากเก็บกับ 12 ราย ใน 6 จังหวัด รวม 34,000 ตัน มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเดือนละ 11 ล้านบาท ก่อนหน้านี้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่มี พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการ อคส. (บอร์ด) เป็นประธาน ได้เจรจากับโรงไฟฟ้า จ.กระบี่ ให้รับซื้อมันเส้นปี 51/52 ปริมาณ 31,400 ตัน เพื่อทำเชื้อเพลิง เพราะสภาพเน่าเสียหายมาก ประเมินว่า น่าจะได้ราคาตันละ 400 บาท จากราคาปัจจุบันที่ตันละ 5,840 บาท.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Recent Posts