พาณิชย์ คุมเข้มลักลอบนำเข้า หลัง ราคามันสำปะหลังดิ่ง กก. ละ 2 บ.

พาณิชย์ คุมเข้มลักลอบนำเข้า หลัง ราคามันสำปะหลังดิ่ง กก. ละ 2 บ.

พาณิชย์ เผย เหตุลักลอบนำเข้าผลผลิตในประเทศออกพร้อมกัน ฉุดราคาหัวมันสดดิ่ง เหลือ กก. ละ 2 บาท เร่งประสานศุลกากร หน่วยมั่นคง คุมเข้มลักลอบนำเข้า-คุมน้ำหนักรถบรรทุก พร้อมขอ สศช. อนุมัติโครงการปล่อยกู้สหกรณ์รับซื้อหัวมันสดไปแปรรูป..

จีนเบรกซื้อไล่ทุบราคามันเส้นไทยเอกชนแบกสต๊อกล้านตัน-ร้องรัฐขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

จีนเบรกซื้อไล่ทุบราคามันเส้นไทยเอกชนแบกสต๊อกล้านตัน-ร้องรัฐขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

“จีน” ชะลอซื้อฉุดราคาส่งออก F.O.B มันเส้นฯ ตกฮวบ 25% เอกชนหวั่นเหลือตันละ 150 เหรียญ จี้รัฐช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนหลังต้องแบกรับสต๊อกมันเส้น 1 ล้านตัน และผลักดันตลาดส่งออก ขู่หมดทางสู้เตรียมลดราคาซื้อหัวมัน ชาวไร่เดือดร้อน

โคราชเร่งแก้เชื้อรากินหัวมันสำปะหลัง แนะพบเจอเผาทิ้งทันที สกัดก่อนลุกลาม

โคราชเร่งแก้เชื้อรากินหัวมันสำปะหลัง แนะพบเจอเผาทิ้งทันที สกัดก่อนลุกลาม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอเสิงสาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขต อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ร้องเรียนว่าขณะนี้มีการระบาดของเชื้อราไพท็อปในไร่มันสำปะหลัง ซึ่งขณะนี้ ได้มีการตรวจวินิจฉัย โดยกรมวิชาการเกษตร พบสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อราไฟท็อปธอรา เกิดจากการเป็นเชื้อราในดิน และเหง้ามัน ที่สามารถอยู่ได้ข้ามฤดู ซึ่งสามารถสร้างสปอร์ที่ว่ายน้ำได้ จึงแพร่ระบาดในหน้าฝนได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมา จะพบได้ในมันสำปะหลังตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยเชื้อจะเข้าสู่โคนต้นก่อน ทำให้เกิดอาการบวมพองและมีปุ่มรากที่โคนต้นเหนือผิวดิน จากนั้นเชื้อจะลามลงไปที่รากและก้านขั้วหัวมัน

กาง 2 แนวทาง รับมือสถานการณ์มันสำปะหลังทะลัก

กาง 2 แนวทาง รับมือสถานการณ์มันสำปะหลังทะลัก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์มันสำปะหลังในปัจจุบัน มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว ประมาณ 20% หรือปริมาณ 6.20 ล้านตัน จากผลผลิตคาดการณ์ไว้ในปี 2559 ปริมาณ 31.81 ล้านตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ (เชื้อแป้ง 25%) กิโลกรัมละ 2.10-2.15 บาท และความต้องการหัวมันสดคุณภาพสูงยังมีต่อเนื่อง ทั้งนี้ เทียบผลผลิตปี 2559 กับ 2559 พบว่า ผลผลิตออกสู่ตลาดยังน้อย จาก 30,000 ตัน/วัน เหลือ 10,000 ตัน/วัน เนื่องจากภัยแล้ง ทำให้ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวล่าช้าออกไป ประกอบกับคุณภาพหัวมันสดมีเชื้อแป้งต่ำและสิ่งเจือปนสูง จึงทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ผู้ประกอบการจึงชะลอการรับซื้อ เพื่อรอรับซื้อหัวมันสดที่ได้คุณภาพตามความต้องการ ดังนั้น หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง ที่มีคุณภาพสูง ครบกำหนดระยะเวลา และไม่มีสิ่งเจือปนราคา จะมีแนวโน้มไม่ต่ำกว่าราคาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับมันเส้น จีนถือเป็นตลาดนำเข้าหลัก โดยมีสัดส่วนนำเข้า 99% ของการส่งออกมันเส้นของไทย แต่จากกระแสข่าวการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจีน และมาตรการกีดกันการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย ทำให้ราคามันเส้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ว แต่ผู้ส่งออกไทยเกรงว่าจะไม่มีมันเส้นเพียงพอที่จะส่งมอบ จึงยังไม่กล้ารับคำสั่งซื้อ

“นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับนายหวาง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน ) เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล ยืนยันว่ารัฐบาลจีนไม่มีนโยบายในการลดการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย และยังสนับสนุนให้บริษัทจีนเพิ่มการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยให้มากขึ้น” นางอภิรดีกล่าว

นางอภิรดีกล่าวว่า รัฐบาลจีนยังสนับสนุนการใช้ข้าวโพดไทยในอุตสาหกรรมพลังงานของจีน เพราะราคาในจีนสูงจากสต๊อกลดลง ทำให้มันเส้นของไทยเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากราคาแตกต่างจากข้าวโพดเพียง 200-300 หยวน/ตัน ส่วนแป้งมัน เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ และยังเป็นที่ต้องการในตลาดส่งออกเดิม คือ อินโดนีเซีย ไต้หวัน จีน ตลาดส่งออกใหม่ คือสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ยังมีความต้องการแป้งมันคุณภาพสูง ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับสากล และผ่านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แป้งมันที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีสำหรับอุตสาหกรรมขนมและอาหาร สามารถเพิ่มมูลค่าแป้งมันได้ในราคาที่สูงขึ้น แนวโน้มมันสำปะหลังของโลก มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 500,000 ตัน เป็น 289 ล้านตัน

“สภาพอากาศที่แห้งแล้ง อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังและผลผลิตรวมของโลก ในส่วนของประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกมันเส้นอันดับ 1 ของโลก โดยตลาดโลก เริ่มมีการนำมันสำปะหลังมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นในแต่ละปี นอกเหนือไปจากการใช้ มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ”

นางอภิรดีกล่าวว่า แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง รัฐบาลได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ใน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด เป้าหมายเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสำปะหลัง 20,000 ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท และ 2.โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสำปะหลัง 100,000 ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ราคาน้ำมันขาลงฉุดต้นทุนเอทานอลลด 1 บาท

ราคาน้ำมันขาลงฉุดต้นทุนเอทานอลลด 1 บาท

อานิสงส์ราคาน้ำมันดิ่งกดต้นทุนเอทานอลลง 1 บาท แต่ราคาโมลาส-มันสำปะหลังไม่ลงด้วย ส่งผลราคาเอทานอลยังยืนสูงที่ 24 บาท/ลิตร คาดมีโรงงานใหม่เข้าระบบอีก 3 แห่ง หวังรับตลาดเออีซี

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายกสมาคมผู้ค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงสถานการณ์ราคาเอทานอลว่า สำหรับราคาเอทานอลในช่วงไตรมาส 1 ของปี′59 ที่จะมีการเจรจาซื้อขายกับผู้ค้าน้ำมันอาจปรับราคาลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 22-23 บาท/ลิตร จากไตรมาสก่อนที่ราคา 23-24 บาท/ลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันที่ถือเป็นต้นทุนในการผลิตลดลง ในขณะที่ต้นทุนด้านวัตถุดิบในการผลิตไม่ได้ปรับลดราคาลง อย่างราคากากน้ำตาล (โมลาส) อยู่ที่ราคา 4,000 บาท/ตัน และราคามันสำปะหลังอยู่ที่ 2 บาท/กิโลกรัม ปัจจุบันมีการผลิตเอทานอลทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านลิตร/วัน แต่มีการใช้เอทานอลเพียง 3.2 ล้านลิตร/วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี′57 ถือว่าการใช้ไม่ปรับเพิ่มขึ้น เพราะผู้บริโภคเลือกเติมน้ำมันเบนซินปกติแทน

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระทรวงพลังงานยังคงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนต่อเนื่อง เพราะประเทศและภาคเกษตรได้ประโยชน์ รวมถึงลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศด้วย สำหรับภายในปี′59 นี้ยังจะมีโรงงานผลิตเอทานอลใหม่ผลิตเข้าระบบเพิ่มขึ้นตามแผนอีกประมาณ 3 โรง เช่น บริษัท ดิ เอ็มเพรส เอทานอล จำกัด ฯลฯ เพื่อรองรับการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

นโยบายของกระทรวงพลังงานที่เตรียมจะพิจารณาลดประเภทน้ำมันที่มีกว่า 5 ประเภทให้น้อยลง และเพิ่มการใช้เอทานอลมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ไว้เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยเพิ่มตลาดเอทานอลได้มากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตรายใหม่สนใจเข้ามาผลิตมากขึ้น

“ต้นทุนของการผลิตเอทานอล 70-80% คือราคาวัตถุดิบ ที่เหลือเป็นค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และอื่น ๆ ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ค่าขนส่งลดลงไปด้วยแต่ไม่มาก ยอมรับว่าขณะนี้ราคาเอทานอลสูงกว่าราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นค่อนข้างมาก (ราคาเบนซินหน้าโรงกลั่น 13 บาท/ลิตร) แต่สัดส่วนการผสมยังถือว่าน้อย จึงกระทบต่อราคาขายปลีกไม่มาก”

รายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งล่าสุด ที่มีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับสูตรผสมระหว่างเอทานอลกับเนื้อน้ำมันลดลง เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นอยู่ที่ประมาณ 13 บาท ในขณะที่ราคาเอทานอลอยู่ที่ 24 บาท/ลิตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาขายปลีก จึงมีมติให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถเลือกสัดส่วนการผสมในอัตราต่ำสุดได้ เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 (ผสมเอทานอล 10%) อาจจะผสมเพียง 9% หรือแก๊สโซฮอล์ E20 อาจจะผสมเพียง 19% ได้

สำหรับภาพรวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี′58 ปรับตัวสูงขึ้น โดยการใช้น้ำมันสำเร็จรูปรวมทั้งหมดทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2% จากเดิมปี′57 มีปริมาณการใช้ 126.5 ล้านลิตร/วัน เพิ่มเป็น 131.6 ล้านลิตร/วัน ซึ่งเป็นการใช้เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มน้ำมันเบนซินและดีเซล โดยน้ำมันเบนซินเฉลี่ยใช้อยู่ที่ 26.4 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 13.2% ส่วนน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 3.7% หรือมียอดการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 59.9 ล้านลิตร/วันในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้เอทานอลด้วยการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาเพิ่มส่วนต่างราคาของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้มีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันปกติ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคมาเติมมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิม์ประชาชาติธุรกิจ

กรมการค้าต่างประเทศยัน รัฐบาลจีนไม่มีแผนลดนำเข้ามันสำปะหลังไทยแน่นอน

กรมการค้าต่างประเทศยัน รัฐบาลจีนไม่มีแผนลดนำเข้ามันสำปะหลังไทยแน่นอน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวในวงการค้า ว่ารัฐบาลจีนมีนโยบายอุดหนุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพยายามลดปริมาณข้าวโพดในสต็อกเดิมและอุดหนุนข้าวโพดฤดูกาลใหม่ ทำให้โรงงานผู้ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังของจีนจะชะลอการซื้อมันสำปะหลังของไทย โดยเปลี่ยนไปใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์แทน ซึ่งมีผลกดดันราคามันเส้นส่งออกของไทยในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง

โดยกรมได้ตรวจสอบพบว่านโยบายอุดหนุนข้าวโพดดังกล่าวใช้เจาะจงเพียงพื้นที่บางมณฑลที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเท่านั้น และเป็นเพียงนโยบายระยะสั้น อีกทั้งกระทรวงเกษตรของจีนได้ระบุว่าในปี 2559 จีนจะพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดลง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย

นางดวงพรกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2558 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายหวังหย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน (เทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรี) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของจีน

โดยฝ่ายจีนได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ลดการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย อีกทั้งยังพร้อมที่จะเร่งดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน ซึ่งมันสำปะหลังถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าเกษตรที่จีนมีความต้องการใช้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ม.สุรนารี จัดงาน 'วันสำปะหลังโคราช' ครั้งแรกในงานเกษตรสุรนารี ‘59

ม.สุรนารี จัดงาน 'วันสำปะหลังโคราช' ครั้งแรกในงานเกษตรสุรนารี ‘59

ม.สุรนารี ทุ่มจัดงาน “วันมันสำปะหลังโคราช” หรือ Korat Tapioca Fair 2016 เพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิตซึ่งปลูกในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เผย เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับจักรกลอากาศยาน ใช้แนวคิด เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง…

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 59 ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยถึง การจัดงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 6–10 ม.ค. 2559 ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส. ว่า เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภาคี ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง สร้างทัศนคติที่ดีและความสนใจศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และที่พิเศษในปีนี้เราร่วมกับสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน วันมันสำปะหลังโคราช หรือ Korat Tapioca Fair 2016 ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานเกษตรสุรนารี’ 59 เพื่อแสดงศักยภาพของทางจังหวัดในการเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพของประเทศ โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดงาน

ด้าน ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ มากมาย อาทิ Food Safety อาหารปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับจักรกลอากาศยาน ซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ รวมถึงนิทรรศการกลางแจ้ง อาทิ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ระบบควบคุมรถแทรกเตอร์อัตโนมัติจากดาวเทียม และเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง และประกวดโค มทส. ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดทางด้านพืชและด้านสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ โดยตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม อีกทั้งกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการเกษตรและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาอีกทางหนึ่งด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน

ขณะเดียวกัน นายธีระ เอื้ออภิธร ผู้แทนสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า งานวันมันสำปะหลังโคราช หรือ Korat Tapioca Fair 2016 มีการจัดแสดง เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมมันสำปะหลังไทย ประกอบด้วย นิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การสัมมนาวิชาการ เช่น โรครากเน่าและหัวมันเน่า ระบบน้ำหยด การตลาดมันสำปะหลัง ชมแปลงสาธิตการผลิตมันสำปะหลัง และการสาธิตเครื่องจักรกลทางเกษตรที่ใช้ในทางผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนทั้งระบบอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ปลูก 1.8 ล้านไร่ (25%) มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ที่มา : หนังสือพิพม์ไทยรัฐ

Recent Posts