การสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร”

การสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร”

13th Sep 2019 Association News

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร” โดยนายพูน พาณิชพิบูลย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการบรรยาย
1. Economic & Markets Outlook
2. Industry outlook -Tapioca

กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง

19th Jul 2019 Association News

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับรู้สถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

– สถานการณ์การค้าแป้งมันสำปะหลังของไทย และเวียดนาม โดยคุณอำนาจ สุขประสงค์ผล
– สถานการณ์การค้ามันเส้น โดยคุณปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์ และคุณชุมพร สุพัฒนผลาผล
– สถานการณ์การผลิต/การค้ามันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และภาวะตลาดจีน โดยคุณบุญชัย ศรีชัยยงพานิช
– สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยคุณธำรงค์เดช อินทนิเวศน์

P620718-02 P620718-03 P620718-04 P620718-05 P620718-06 P620718-07 P620718-08 P620718-09 P620718-10

ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคม KALIA ประเทศเกาหลีใต้

ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคม KALIA ประเทศเกาหลีใต้

12th Jul 2019 Association News

วันนี้ (12 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. คณะผู้แทน Korea Alcohol & Liquor Industry Association (KALIA) จากสาธารณรัฐเกาหลี นำคณะโดย Mr. Jaeduck Yang ผู้อำนวยการสมาคม KALIA เยือนสมาคมฯ เพื่อพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ

P620712-02 P620712-03 P620712-04 P620712-05

เข้าพบ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชฯ เพื่อหารือโรคใบด่างฯ

เข้าพบ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชฯ เพื่อหารือโรคใบด่างฯ

11th Jul 2019 Association News

วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 13:30 น. สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังทั้ง 4 ได้เข้าพบนายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมฯ ดร.สุรีย์ ยอดประจง กรรมการและที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ อุปนายก เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการอารักขาพืช

P620711-01 P620711-03 P620711-04

ท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ

การประชุมหารือแก้ไขปัญหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบโรคใบด่าง

การประชุมหารือแก้ไขปัญหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบโรคใบด่าง

04th Jul 2019 Association News

วันนี้ (4 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. กรมการค้าภายใน ได้จัดการประชุมหารือแก้ไขปัญหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

P620704-04 P620704-03 P620704-02

ท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ

พิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ในโอกาสครบรอบ 56 ปีสมาคมฯ

พิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ในโอกาสครบรอบ 56 ปีสมาคมฯ

28th Jun 2019 Association News

วันนี้ (28 มิ.ย. 2562) สมาคมฯ ได้ทำพิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 56 ปี (28 มิ.ย. 2506)

P620628-02 P620628-03 P620628-04 P620628-05 P620628-06 P620628-07 P620628-08

ประชุมติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังไทย

ประชุมติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังไทย

21st Jun 2019 Association News

วันนี้ (21 มิ.ย. 62) เวลา 14.00 น. สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังทั้ง 4 ได้ร่วมประชุมกับนายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังไทย ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

P620621-02-02 P620621-02-03 P620621-02-04 P620621-02-05

โดยท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ

การประชุมหารือกับรีคัลท์ ผู้สร้างแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือเกษตรกรไทย

การประชุมหารือกับรีคัลท์ ผู้สร้างแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือเกษตรกรไทย

18th Jun 2019 Association News

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้เชิญนายอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้งรีคัลท์ และทีมงาน ซึ่งเป็นผู้สร้างแอฟพลิเคชั่นรีคัลท์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ในการให้ข้อมูลในการวางแผนการเพาะปลูก ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้ รู้จุดบกพร่องในแปลง เพื่อให้แก้ไขได้ทันที และได้รับข้อมูลการเพาะปลูกจากผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน

ปัจจุบันได้เปิดให้ดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่นรีคัลท์ (Ricult) ฟรี ในเบื้องต้นจะสามารถดูข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำ ซึ่งจะมีเฉพาะในระบบ Android  ส่วนระบบ iOS (iPhone) สามารถใช้แอปฯ โดยเข้าผ่านเว็บไซต์

ระบบ Android โหลด แอปฯ Ricult ใน Play Store

1. ใส่เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน

2. ใส่รหัสองค์กร 8877

3. ใส่ชื่อ-นามสกุล ของท่าน

4. รอรับรหัส จาก SMS

5. นำรหัสไปใส่ และเข้าใช้งานได้ทันที

ส่วนระบบ iOS (iPhone) สามารถใช้แอปฯ โดยเข้าผ่านเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ : www.ricult.com/app

2. เลือกประเทศ Thailand

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน

4. ใส่รหัสองค์กร 8877

5. ใส่ชื่อ-นามสกุล ของท่าน

6. รอรับรหัส จาก SMS

7. นำรหัสไปใส่ และเข้าใช้งานได้ทันที

โดยท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ

P620618-02P620618-03P620618-05P620618-04

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมฯ ครั้งที่ 5

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมฯ ครั้งที่ 5

26th Apr 2019 Association News

สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ สนามกอล์ฟ ราชคราม กอล์ฟ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

P620423-02 P620423-03 P620423-04 P620423-05 P620423-06 P620423-07 P620423-08 P620423-09 P620423-10 P620423-11 P620423-12 P620423-13 P620423-14

TAPIOCA NIGHT 2019

TAPIOCA NIGHT 2019

25th Jan 2019 Association News

สมาคมฯ ได้จัดงาน “TAPIOCA NIGHT“ ในธีม Sport & Relax” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ เพื่อเป็นการมอบความสุขแก่สมาชิก ให้ได้มาพบปะสังสรรค์ และเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

P620124-02P620124-03 P620124-04P620124-05 P620124-06 P620124-07 P620124-08 P620124-09P620124-10 P620124-11 P620124-12 P620124-13

Recent Posts