ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคม KALIA ประเทศเกาหลีใต้

ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคม KALIA ประเทศเกาหลีใต้

12th Jul 2019 Association News

วันนี้ (12 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. คณะผู้แทน Korea Alcohol & Liquor Industry Association (KALIA) จากสาธารณรัฐเกาหลี นำคณะโดย Mr. Jaeduck Yang ผู้อำนวยการสมาคม KALIA เยือนสมาคมฯ เพื่อพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ

P620712-02 P620712-03 P620712-04 P620712-05

เข้าพบ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชฯ เพื่อหารือโรคใบด่างฯ

เข้าพบ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชฯ เพื่อหารือโรคใบด่างฯ

11th Jul 2019 Association News

วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 13:30 น. สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังทั้ง 4 ได้เข้าพบนายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมฯ ดร.สุรีย์ ยอดประจง กรรมการและที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ อุปนายก เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการอารักขาพืช

P620711-01 P620711-03 P620711-04

ท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ

การประชุมหารือแก้ไขปัญหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบโรคใบด่าง

การประชุมหารือแก้ไขปัญหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบโรคใบด่าง

04th Jul 2019 Association News

วันนี้ (4 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. กรมการค้าภายใน ได้จัดการประชุมหารือแก้ไขปัญหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

P620704-04 P620704-03 P620704-02

ท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ

พิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ในโอกาสครบรอบ 56 ปีสมาคมฯ

พิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ในโอกาสครบรอบ 56 ปีสมาคมฯ

28th Jun 2019 Association News

วันนี้ (28 มิ.ย. 2562) สมาคมฯ ได้ทำพิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 56 ปี (28 มิ.ย. 2506)

P620628-02 P620628-03 P620628-04 P620628-05 P620628-06 P620628-07 P620628-08

ประชุมติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังไทย

ประชุมติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังไทย

21st Jun 2019 Association News

วันนี้ (21 มิ.ย. 62) เวลา 14.00 น. สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังทั้ง 4 ได้ร่วมประชุมกับนายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังไทย ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

P620621-02-02 P620621-02-03 P620621-02-04 P620621-02-05

โดยท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ

การประชุมหารือกับรีคัลท์ ผู้สร้างแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือเกษตรกรไทย

การประชุมหารือกับรีคัลท์ ผู้สร้างแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือเกษตรกรไทย

18th Jun 2019 Association News

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้เชิญนายอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้งรีคัลท์ และทีมงาน ซึ่งเป็นผู้สร้างแอฟพลิเคชั่นรีคัลท์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ในการให้ข้อมูลในการวางแผนการเพาะปลูก ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้ รู้จุดบกพร่องในแปลง เพื่อให้แก้ไขได้ทันที และได้รับข้อมูลการเพาะปลูกจากผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน

ปัจจุบันได้เปิดให้ดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่นรีคัลท์ (Ricult) ฟรี ในเบื้องต้นจะสามารถดูข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำ ซึ่งจะมีเฉพาะในระบบ Android  ส่วนระบบ iOS (iPhone) สามารถใช้แอปฯ โดยเข้าผ่านเว็บไซต์

ระบบ Android โหลด แอปฯ Ricult ใน Play Store

1. ใส่เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน

2. ใส่รหัสองค์กร 8877

3. ใส่ชื่อ-นามสกุล ของท่าน

4. รอรับรหัส จาก SMS

5. นำรหัสไปใส่ และเข้าใช้งานได้ทันที

ส่วนระบบ iOS (iPhone) สามารถใช้แอปฯ โดยเข้าผ่านเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ : www.ricult.com/app

2. เลือกประเทศ Thailand

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน

4. ใส่รหัสองค์กร 8877

5. ใส่ชื่อ-นามสกุล ของท่าน

6. รอรับรหัส จาก SMS

7. นำรหัสไปใส่ และเข้าใช้งานได้ทันที

โดยท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ

P620618-02P620618-03P620618-05P620618-04

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมฯ ครั้งที่ 5

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมฯ ครั้งที่ 5

26th Apr 2019 Association News

สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ สนามกอล์ฟ ราชคราม กอล์ฟ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

P620423-02 P620423-03 P620423-04 P620423-05 P620423-06 P620423-07 P620423-08 P620423-09 P620423-10 P620423-11 P620423-12 P620423-13 P620423-14

TAPIOCA NIGHT 2019

TAPIOCA NIGHT 2019

25th Jan 2019 Association News

สมาคมฯ ได้จัดงาน “TAPIOCA NIGHT“ ในธีม Sport & Relax” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ เพื่อเป็นการมอบความสุขแก่สมาชิก ให้ได้มาพบปะสังสรรค์ และเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

P620124-02P620124-03 P620124-04P620124-05 P620124-06 P620124-07 P620124-08 P620124-09P620124-10 P620124-11 P620124-12 P620124-13

รายงานสภาวะตลาดการค้ามันสำปะหลัง และสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ

รายงานสภาวะตลาดการค้ามันสำปะหลัง และสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ

09th Jan 2019 Association News

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ขอรายงานสภาวะตลาดการค้ามันสำปะหลัง และสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ และขอความร่วมมือจากผู้ส่งออกมันสำปะหลังซื้อขายโดยคำนึงถึงต้นทุนเกษตรกรไทยเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของสภาวะตลาดมันสำปะหลังในภาพรวมเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

– ราคาหัวมัน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2.55 – 2.60 บาท/ เชื้อแป้ง 25% ณ จังหวัดนครราชสีมา
– ณ ปัจจุบัน เข้าสู่ฤดูการผลิต แต่ลานมันทำการผลิตมันเส้นได้น้อย เนื่องจากหัวมันสดส่วนใหญ่เข้าสู่โรงแป้งมัน และมีปริมาณที่ลดลง
– สถานการณ์ราคาแอลกอฮอล์ในประเทศจีนมีการปรับตัว อยู่ที่ระดับราคา 5,333 หยวน/ตัน

สมาคมจึงขอความร่วมมือจากผู้ส่งออกมันสำปะหลังซื้อขายโดยคำนึงถึงต้นทุนเกษตรกรไทย เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของสภาวะตลาดมันสำปะหลังในภาพรวม

P611226-02

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 32 (16-31 ธ.ค. 61)

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 32 (16-31 ธ.ค. 61)

20th Dec 2018 Association News

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอความร่วมมือจากผู้ส่งออกมันเส้นซื้อขายโดยคำนึงถึงต้นทุนเกษตรกรไทย เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของสภาวะตลาดมันสำปะหลังในภาพรวมเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ:
– ราคาหัวมัน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2.55 – 2.60 บาท/เชื้อแป้ง 25% ณ จังหวัดนครราชสีมา
– ณ ปัจจุบัน เข้าสู่ฤดูการผลิต แต่ลานมันยังไม่สามารถทำการผลิตมันเส้นได้ เนื่องจากหัวมันสดส่วนใหญ่เข้าสู่โรงแป้งมัน และมีราคาสูงทำให้ต้นทุนการผลิตมันเส้นเกินกว่าราคาตลาด
– สถานการณ์ราคาแอลกอฮอล์ในประเทศจีนมีการปรับตัว อยู่ที่ระดับราคา 5,394 หยวน/ตัน
– ราคาหัวมันสดที่ 2.55 – 2.60 บาท/กก. ทอนออกมาเป็นราคาส่งออกมันเส้นจะอยู่ที่ราคาตันละ 221 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คิดเป็นราคาแอลกอฮอล์ในประเทศจีน ประมาณ 5,700 – 5,715 หยวน/ตัน

P611211-02 P611211-03

Recent Posts