ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

21/06/65 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.70 – 3.50
มันเส้น
Chips
木薯干片
9.10 – 9.22
23/06/65
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
17.50 – 17.70

อื่นๆ…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Weather Forecast

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 6
ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำ ...
ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 5
ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำ ...
ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 4
ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำ ...

ข่าวสารทั่วไป

ส่งออกมันสำปะหลังไทย 4 เดือนแรกพุ่ง 28%
ส่งออกมันสำปะหลังไทย 4 เดือนแรกพุ่ง 28% ...
“จุรินทร์”ไฟเขียวแผนแก้โรคใบด่างมัน ช่วยเกษตรกร 1.2 แสนรายรับชดเชยประกันรายได้
“จุรินทร์”ประชุม นบมส. ไฟเขียวแผนจัดการโ ...
พาณิชย์ร่วมมือเกษตร แก้ปัญหาส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปจีนติดด่าน
พาณิชย์ร่วมมือเกษตร แก้ปัญหาแป้งมันสำปะห ...