ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

29/11/65 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.80 – 3.35
มันเส้น
Chips
木薯干片
8.20 – 8.22
24/11/65
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
16.50 – 16.60

อื่นๆ…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Weather Forecast

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

ขอเชิญร่วมงาน “Tapioca Night” (White & Blue)
ด้วยสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กำหนดจัดงา ...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ ...
งานครบรอบ 59 ปีสมาคมฯ
เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 59 ป ...