ต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท Cofco (ปักกิ่ง)

คณะผู้แทนจากบริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล จำกัด (ปักกิ่ง) ได้เดินเข้าพบสมาคมฯ เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลมันสำปะหลัง โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2567