สมาชิกกิตติมศักดิ์

นายจเร จุฑารัตนกุล

นายชลอ เฟื่องอารมย์