ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดจีน (ธ.ค. 60)

United States Department of Agriculture (USDA) ได้ออกตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของจีนในเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้

P601215-01

ที่มา : USDA