การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมการค้ามันสำปะหลัง 2561 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ถนนบางนา-ตราด กม.14 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

P610202-02 P610202-03 P610202-04 P610202-05 P610202-06 P610202-07 P610202-08 P610202-09 P610202-10 P610202-11 P610202-12 P610202-13 P610202-14 P610202-15 P610202-16 P610202-17 P610202-18 P610202-19 P610202-20 P610202-21 P610202-22 P610202-23 P610202-24 P610202-25 P610202-26 P610202-27