ประชุมติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังไทย

วันนี้ (21 มิ.ย. 62) เวลา 14.00 น. สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังทั้ง 4 ได้ร่วมประชุมกับนายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังไทย ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

P620621-02-02 P620621-02-03 P620621-02-04 P620621-02-05

โดยท่านสมาชิก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ