“จุรินทร์” ติดตามประกันรายได้ “โคราช” ดึงปินส์เซ็นซื้อมันฯ 2 ล้านตันดันราคา

“จุรินทร์” ลุยโคราช ติดตามประกันรายได้ปี 3 เข้าปี 4 ดึงฟิลิปปินส์ทำเกษตรพันธสัญญา” ซื้อมันสำปะหลังไทย 2 ล้านตัน ดันราคามันพุ่ง ขณะส่งออกมันฯคาดปีนี้มากกว่า 1.2 แสนล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงาน (6 พ.ย. 2565) ณ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังระหว่างสมาคมมันสําปะหลังไทย 3 สมาคม และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (PAFMI)

นายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีได้พบกับพี่น้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งวันนี้มีหลายกิจกรรม เช่น การมอบป้ายและโฉนดของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ไม่ให้ถูกยึดที่ดินทำกินให้มาเป็นหนี้กับกองทุนฟื้นฟูแทน ซึ่งตนได้เข้ามาดูแลโดยประสานการปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 0% และมีงบในการฟื้นฟูเพื่อให้ทำอาชีพรวมกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ ล่าสุดได้ขออนุมัติเงินงบกลาง 2,000 ล้านบาท และได้มาเพิ่มอีก 500 ล้านบาทสำหรับงบปี 2566 จากหลายยุคที่ได้น้อยมาก

2.เรื่องการเกษตร ในส่วนของอ้อยมีระบบการดูแลราคาที่ดี ช่วยชาวไร่อ้อยยังชีพได้ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นยุคที่ราคาดีที่สุดในประวัติศาสตร์ แตะกิโลกรัม (กก.)ละ 12 บาท มันสำปะหลัง นครราชสีมา หรือโคราช คือเมืองหลวงมันสำปะหลังของไทย ปลูกมากที่สุด 2 ปีที่ผ่านมาราคาดีที่สุดยุคหนึ่ง และดีที่สุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้ โดยใช้ระบบ “เกษตรพันธสัญญา” ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีหลักประกัน เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เรียกว่า “อมก๋อยโมเดล” ซึ่งทำได้ไวทำได้จริง

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า การลงนามซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในครั้งนี้ เป็นล็อตใหญ่สุดในประวัติศาสตร์โดย 3 สมาคม ประกอบด้วย นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ ซื้อมันเส้น 2 ล้านตันส่งมอบภายในหนึ่งปี และปีหน้าจะมาซื้ออีก ทำให้ราคามันฯมีเสถียรภาพมากขึ้น

“ถ้าวันไหนราคาตก จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เรายังมีนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกร คือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งรัฐบาลดำเนินการมา 3 ปีเต็ม ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 ปีสุดท้าย ซึ่งกำลังรอการพิจารณาของ ครม.” นายจุรินทร์ กล่าว และว่า

ในเดือนมกราคม 2566 จะจัดประชุมมันสำปะหลังโลกที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเมืองหลวงของมันสำปะหลังประเทศไทยอยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำตลาดมันสำปะหลังไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ปีที่ผ่านมาไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 120,000 ล้านบาท ปีนี้คาดจะมากกว่า

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ