ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

05/12/23 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
3.35 – 4.10
มันเส้น
Chips
木薯干片
8.70 – 8.80
07/12/23
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
19.20 – 19.40

Other…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Weather Forecast

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

Association News

คณะผู้แทนการค้าสมาคมฯ เยือนจีน
สมาคมฯ ได้จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาด และส่งเสริมการใช้มันสำปะหลัง โดยมีการประชุมหารือกับโรงงานผู้ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง และประชุมร่วมกับภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566
งานครบรอบ 60 ปีสมาคมฯ
เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 60 ปี สมาคมฯ ได้ทำพิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ณ ลานทางเข้าอาคารสาธรธานี 1 และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566
กิจกรรมทัศนศึกษา และประชุมนอกสถานที่
สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการเดินทางรวม 21 ท่าน

General Information

ป้องส่งออกมันสำปะหลังแสนล้านไปต่อ ดัน 3 พันธุ์ใหม่ กู้วิกฤตโรคใบด่างระบาด
สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง เปิดตัว 3 สายพันธุ์ใหม่ ต้านไวรัสใบด่าง เล็งชงรัฐบาลใช้งบปีละ 300 ล้าน ติดต่อกัน 7 ปี กำจัดโรคให้สิ้นซาก เอกชน เฮ เชียร์ปลูกทั่วประเทศ รับดีมานด์จีนโตแรง หวังทดแทนนำเข้าวัตถุดิบปีละ 10 ล้านตัน เสริมความมั่นคงอาชีพเกษตรกร ป้องอุตฯ แสนล้านไปต่อ “โรคใบด่างมันสำปะหลัง” ที่พบครั้งแรกในไทยตั้งแต่ปี 2561 ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง จากท่อนพันธุ์ที่มีโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะไม่มียาป้องกันหรือรักษาโดยตรง ซึ่งหากเป็นแล้วจะมีผลทำให้ผลผลิตหัวมันสดลดลง 40-80% พบมีการระบาดในประเทศแล้วมากกว่า 3 ล้านไร่ เป็นที่มาของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงถึงความเสียหายรุนแรงของโรคใบด่างต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศในแต่ละปี และได้เร่งหาทางหยุดยั้ง นายจเร จุฑารัตนกุล กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการและผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ...
กระทุ้ง! รัฐ กู้วิกฤต “โรคใบด่างมันสำปะหลัง” ผวาผลผลิตเสียหาย 1.1 แสนล้าน
เอกชน เร่งรัฐ กู้วิกฤต “โรคใบด่างมันสำปะหลัง” เผย 10 ปีนับจากนี้หากยังเอาไม่อยู่ ผลผลิตเสียหายกว่า 1.19 แสนล้าน ยังไม่รวมความเสียหายต่อเนื่องในอุตสาหกรรมกลางนํ้า ปลายนํ้า ขณะวงในเผยเร็วสุด 4 ปี มีมันพันธุ์ใหม่ต้านทานไวรัส “โรคใบด่างมันสำปะหลัง” เป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย พบครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ปี 2561 แพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์ที่มีโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะไม่มียาป้องกันหรือรักษาโดยตรง เป็นแล้วจะมีผลทำให้ผลผลิตหัวมันสดลดลง 40-80% นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช ประธานคณะสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2566/67 ของ 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ...
มันสำปะหลัง แสนล้านป่วน จีนเบรกออเดอร์ โรคใบด่างระบาดหนัก
ส่งออกมันสำปะหลังแสนล้านสะเทือน จีนชะลอออเดอร์ โรคใบด่างฯ ทุบซ้ำ ทำท่อนพันธุ์ขาดตลาด ราคาพุ่ง 5 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะนายกสมาคมชาวไร่มันฯ เตรียมขอรัฐบาลใหม่อัดฉีด 420 ล้าน แก้ตลอดห่วงโซ่ โรงงานอีสานประกาศแบนไม่รับซื้อหัวมันพันธุ์ CMR 43-08-89 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยช่วง 5 เดือนแรก ปี 2566 มีมูลค่า 59,638.4 ล้านบาท ลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกันในตลาดจีน ไต้หวัน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย เกิดอะไรขึ้น และส่งผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศอย่างไรบ้างนั้น นายบุญชัย ...