ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

02/08/22 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.80 – 3.55
มันเส้น
Chips
木薯干片
9.20 – 9.38
04/08/22
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
17.20 – 17.30

Other…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Weather Forecast

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

Association News

กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ และผ่านระบบ VDO Conference
งานครบรอบ 59 ปีสมาคมฯ
เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 59 ปี สมาคมฯ ได้ทำพิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ณ ลานทางเข้าอาคารสาธรธานี 1 และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565
ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 6
ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6

General Information

ส่งออกมันสำปะหลังไทย 4 เดือนแรกพุ่ง 28%
ส่งออกมันสำปะหลังไทย 4 เดือนแรกพุ่ง 28% อานิสงส์สงครามรัสเซียดันความต้องการเพิ่ม ผู้ซื้อหันมานำเข้ามันสำปะหลังจากไทยทดแทนธัญพืชอื่นๆ ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงานมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอและราคามันสำปะหลังสูงขึ้น โดยเดือนพฤษภาคม 2565 หัวมันสดเชื้อแป้ง 25 % ราคาอยู่ที่ 3.03 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 20.79% ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งออกมันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยในปี 2565 (ม.ค. – เม.ย.) ไทยส่งออกมันสำปะหลังในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูป และอื่นๆ (กากมัน และสาคู) ...
“จุรินทร์”ไฟเขียวแผนแก้โรคใบด่างมัน ช่วยเกษตรกร 1.2 แสนรายรับชดเชยประกันรายได้
“จุรินทร์”ประชุม นบมส. ไฟเขียวแผนจัดการโรคใบด่างในมันสำปะหลัง 5 ปี เริ่มปี 66-70 จำนวน 6 มาตรการ ใช้งบ 474 ล้านบาท พร้อมมอบกรมวิชาการเกษตร ของบกลางจาก ครม. 25 ล้านบาท ทำวิจัยให้ต้นมันสำปะหลังแข็งแรง สู้โรค ลดความสูญเสีย เผยยังได้ช่วยเกษตรกรมันสำปะหลังตกค้าง 1.2 แสนราย ให้ได้รับชดเชยในโครงการประกันรายได้ วงเงิน 1,191 ล้านบาท ส่วนปัญหาส่งออกติดขัดที่ด่านจีน แก้จบแล้ว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการจัดการกับโรคใบด่าง 5 ...
พาณิชย์ร่วมมือเกษตร แก้ปัญหาส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปจีนติดด่าน
พาณิชย์ร่วมมือเกษตร แก้ปัญหาแป้งมันสำปะหลังติดด่านท่าเรือในจีน จากปัญหาจีนกำหนดขึ้นทะเบียนผู้ผลิตแป้งมันกระชั้นชิด เร่งศุลกากรจีนขึ้นทะเบียน คาดสินค้าแป้งมันทยอยเคลียร์ออกจากด่านในไม่ช้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการแป้งมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ประสานสำนักงานเกษตร ณ กรุงปักกิ่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน เร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นการเร่งด่วน โดยมีทูตพาณิชย์ประสานศุลกากรในพื้นที่ ตามประกาศระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารที่จะส่งไปจีนต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศต้นทาง ใน 18 กลุ่มอาหาร หรือขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.singlewindow.cn ของสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ...