ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

25/08/63 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.00 – 2.30
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.90 – 7.20
27/08/63
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
12.80 – 13.00

casinos uk online

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

top ten casino
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการประชุ ...
british online casinos
ยกเลิกงานประชุมมันสำปะหลังโลก ปี 2563 สม ...
online casino sites uk
“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภา ...

ข่าวสารทั่วไป

best online casino
ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ผู้ปล ...
all online casinos
จีนสร่างพิษโควิด สต๊อกข้าวโพดวูบ เร่งนำเ ...
top 10 uk online casinos
เกษตรฯ เร่งสกัดโรคใบด่างมันฯ เตรียมชง คร ...