ขอเชิญร่วมงาน “Tapioca Night” (White & Blue)

ด้วยสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กำหนดจัดงาน “Tapioca Night” ธีม White & Blue ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 – 21.30 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ

โดยได้เชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ ตลอดจน ผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า และส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง สารให้ความหวาน เอทานอล และผู้เกี่ยวข้องกับสินค้ามันสำปะหลังอื่นๆ รวมทั้งบริษัทที่เป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Tapioca Night เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า ทำความรู้จัก และเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ขอเชิญท่านสมาชิก และท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Tapioca Night เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า รับประทานอาหาร และฟังดนตรีร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรร่วมงานใบละ 1,000 บาท/ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร. 0-2234-4724, 0-2236-4375 อีเมล์ tapioca.ttta@gmail.com หรือ ttta@ttta-tapioca.org