พาณิชย์เปิดประมูลมันล็อตสุดท้ายมั่นใจราคาดี

กระทรวงพาณิชย์ เปิดประมูลมันล็อตสุดท้าย มั่นใจได้ขายได้ราคาดี ช่วยเคลียร์สต๊อกรัฐ หมดภาระจัดเก็บได้

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯจะทำการเปิดประมูลมันสำปะหลังจากโครงการแทรกแซงปี 55/56 แบ่งเป็นเพื่อการจำหน่ายเป็นการทั่วไป 3,449 ตัน และเพื่อการจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม 263 ตัน ลดภาระค่าจัดเก็บเดือนละ 100,000 บาท ทำให้หากระบายสต๊อกมัน ครั้งนี้ได้หมดจะทำให้ไม่เหลือมันคงค้างในสต๊อกรัฐอีก โดย ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นซองเอกสารเพื่อคุณสมบัติได้ในวันที่ 19 กรกฎาคม จากนั้นจะประเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นซองประมูลได้ในวันที่ 21 กรกฎาคม

โดยราคาหัวมันสดคละ ลานมันขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท 20 สตางค์ ส่วนราคาหัวมันสดเชื้อแป้งที่ 25% อยู่ที่ 1 บาท 60 สตางค์ และเชื้อแป้งที่ 30% ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท 90 สตางค์

ส่วนมันที่เคยเปิดระบายไปแล้ว 1 แสนตัน ก่อนหน้าและไม่มีผู้สนใจยื่นประมูลนั้น ได้ให้ทางองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ไปดำเนินการเจรจาขายเป็นรายคลัง กับเจ้าของคลังหรือผู้สนใจ ต่อไป

ที่มา : INN News