สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

address : อาคาร สาธรธานี 2 ชั้น 20 เลขที่ 92/58 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

tel : +66-2234-4724,  +66-2234-0620, +66-2236-4375-6

fax : +66-2236-6084

mailttta@ttta-tapioca.org

Leave A Reply