กรมการค้าต่างประเทศยัน รัฐบาลจีนไม่มีแผนลดนำเข้ามันสำปะหลังไทยแน่นอน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวในวงการค้า ว่ารัฐบาลจีนมีนโยบายอุดหนุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพยายามลดปริมาณข้าวโพดในสต็อกเดิมและอุดหนุนข้าวโพดฤดูกาลใหม่ ทำให้โรงงานผู้ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังของจีนจะชะลอการซื้อมันสำปะหลังของไทย โดยเปลี่ยนไปใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์แทน ซึ่งมีผลกดดันราคามันเส้นส่งออกของไทยในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง

โดยกรมได้ตรวจสอบพบว่านโยบายอุดหนุนข้าวโพดดังกล่าวใช้เจาะจงเพียงพื้นที่บางมณฑลที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเท่านั้น และเป็นเพียงนโยบายระยะสั้น อีกทั้งกระทรวงเกษตรของจีนได้ระบุว่าในปี 2559 จีนจะพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดลง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย

นางดวงพรกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2558 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายหวังหย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน (เทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรี) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของจีน

โดยฝ่ายจีนได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ลดการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย อีกทั้งยังพร้อมที่จะเร่งดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน ซึ่งมันสำปะหลังถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าเกษตรที่จีนมีความต้องการใช้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์