ครม.ตั้ง ‘นันทวัลย์ ศกุนตนาค’ ขึ้นเป็นปลัดพาณิชย์หญิง คนที่ 5

ครม.อนุมัติ แต่งตั้ง “นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน” ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผล 1 ต.ค. ถือเป็นผู้หญิงที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์เป็นคนที่ 5 ติดต่อกัน…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2560 มีมติแต่งตั้งให้นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทน น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2560 โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป โดยนางนันทวัลย์ ถือเป็นผู้หญิงคนที่ 5 ที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์ นับจากนางวัชรี วิมุกตายน ซึ่งเป็นปลัดหญิงคนแรก ต่อด้วยนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร และน.ส.วิบูลย์ลักษณ์

สำหรับนางนันทวัลย์ จบการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA ด้านการตลาด และด้านธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐฯ เริ่มรับราชการตั้งแต่ปี 2526 ที่กรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบัน คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ), ปี 2537 เป็นผู้อำนวยการกองการตลาดต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการส่งออก, ปี 2541 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี, ปี 2544 เป็นผู้เชี่ยวพิเศษด้านการส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก

จากนั้นปี 2545 เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก,
ปี 2546 เป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ,
ปี 2550 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,
ปี 2551 เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์,
ปี 2552 เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,
ปี 2553 เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก,
ปี 2555 เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,
ปี 2555 เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์,
ปี 2556 เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,
ปี 2558 เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
และปี 2559-ปัจจุบัน เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน
และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์