จีนเบรกซื้อไล่ทุบราคามันเส้นไทยเอกชนแบกสต๊อกล้านตัน-ร้องรัฐขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

“จีน” ชะลอซื้อฉุดราคาส่งออก F.O.B มันเส้นฯ ตกฮวบ 25% เอกชนหวั่นเหลือตันละ 150 เหรียญ จี้รัฐช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนหลังต้องแบกรับสต๊อกมันเส้น 1 ล้านตัน และผลักดันตลาดส่งออก ขู่หมดทางสู้เตรียมลดราคาซื้อหัวมัน ชาวไร่เดือดร้อน

นายนิยม จุฬาเสรีกุล นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับราคาส่งออก F.O.B มันเส้นปรับลดลง 25% จาก 230 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงปลายปี 2558 ก่อนรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เหลือเพียง 170-175 เหรียญสหรัฐต่อตันในขณะนี้ ซึ่งเอกชนหวั่นเกรงว่าราคาจะลดลงเหลือ 150 เหรียญสหรัฐ

สาเหตุที่ราคาส่งออกมันเส้นลดลงเป็นผลมาจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ชะลอการซื้อมันเส้นไทย แต่หันไปนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ทั้งกัมพูชา ลาว และเมียนมา เนื่องจากราคาถูกกว่าไทย ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระสต๊อกมันเส้นไว้ประมาณ 1 ล้านตันที่ส่งออกไม่ได้

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและช่วยเหลือเรื่องเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการโดยใช้เงินงบประมาณ 25,000 ล้านบาท เพื่อให้วงเงินกู้ชดเชยดอกเบี้ย 3% เพื่อให้โครงการอยู่ต่อไปได้จนกว่าผู้นำเข้าจีนจะซื้อมันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านจนหมดแล้วจึงกลับมาซื้อมันเส้นของไทยและขอให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องการแปรรูปและทำตลาดส่งออกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นด้วย
จีนเบรกซื้อไล่ทุบราคามันเส้นไทยเอกชนแบกสต๊อกล้านตัน-ร้องรัฐขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

“หากรัฐบาลไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ส่งออก ไม่สามารถระบายสต๊อกมันสำปะหลังที่ซื้อเข้ามาได้ อาจจะกระทบต่อราคามันสำปะหลังภายในประเทศมีราคาลดลง โดยขณะนี้ผู้ส่งออกยังรับซื้อไว้ในราคา กก.ละ 2.30 บาท ซึ่งยังสูงกว่าต้นทุนการปลูกมันสำปะหลังของเกษตกรอยู่ที่ กก.ละ 1.90 บาท แต่ขณะนี้ผลผลิตมันสำปะหลังคาดว่าจะออกมากที่สุดในช่วงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559”

ทั้งนี้ การคาดการณ์ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2558/59 ของไทยมีปริมาณสูงสุดในอาเซียน 31 ล้านตัน รองลงมาคือเวียดนาม 10 ล้านตัน และกัมพูชา 10 ล้านตัน ส่วนความต้องการใช้ในประเทศของไทยยังมีปริมาณมากกว่าผลผลิตจึงต้องนำเข้าเพิ่มปีละ 10 ล้านตัน โดยเฉพาะความต้องการผลิตพลังงาน 3-4 ล้านตัน และการผลิตเพื่อการส่งออกมันสำปะหลังประมาณ 7.5 ล้านตัน มูลค่า 140,000 ล้านบาท

นายดุสิต พิทยาธิคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งหยาบ ทำแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงส่งขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กล่าวว่า ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือการทำตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำเข้ารับรู้ถึงคุณภาพแป้งมันจากไทย และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำเข้าแป้งมันสำปะหลังไทยว่า ปลอดการดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMO) โดยเฉพาะสหภาพยุโรปให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างมาก หากสร้างความมั่นใจได้เชื่อว่าผู้นำเข้าจะหันมานำเข้าแป้งมันจากไทย

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดูการปลูกมันสำปะหลังและโรงงานมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าผลผลิตมันสำปะหลังของไทยยังมีคุณภาพและสามารถนำผลผลิตแป้งมันสำปะหลังไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารได้ ทางกระทรวงพาณิชย์มองเห็นถึงศักยภาพมันสำปะหลังไทยและพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมการทำตลาดเป็นตัวนำ โดยอาจเชิญคณะผู้นำเข้ามาชมการผลิตมันสำปะหลังของไทยตลอดกระบวนการผลิต และสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำเข้า นอกจากนี้มีแผนที่จะนำผู้ประกอบการไปร่วมออกงานแสดงสินค้าอาหารในต่างประเทศ อาทิ เร็ว ๆ นี้จะมีงานแสดงสินค้าอาหารที่ฝรั่งเศส เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ