แม้แต่ไร่มันฯ ยังแห้งตาย “นาอิน อุตรดิตถ์” แล้งจัดจริง

อุตรดิตถ์ – นายอำเภอพิชัย นายอำเภอพิชัย เมืองอุตรดิตถ์ ยอมรับ 2 ตำบลแล้งสาหัส “นายาง” แหล่งน้ำทำประปาไส้เดือนปนจนคนไม่อยากใช้ ขณะที่ไร่มันสำปะหลัง “นาอิน” ยังแห้งตาย

นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า พื้นที่ อ.พิชัยมี 2 ตำบลที่แล้งหนัก คือ ต.นาอิน กับ ต.นายาง โดยเฉพาะ ต.นายาง มี 7 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนมาก อ่างชำบอน แหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตประปาหมู่บ้านไม่มีเหลือให้สูบมาทำประปาแล้ว

ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นายาง และประชาชนต้องร่วมมือกันหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมโดยการขุดบ่อน้ำตื้น บางหมู่บ้านก็มีน้ำ บางหมู่บ้านก็ไม่มีน้ำ อบต.นายางก็ตระเวนแจกน้ำอย่างต่อเนื่องแม้แหล่งน้ำดิบจะเหลือน้อยลงก็ตาม

“วันนี้ ต.นายางยังเหลือสระน้ำอีก 4-5 ลูก ที่เป็นสระน้ำกลางสำหรับสูบน้ำมาผลิตประปา แต่ก็ไม่ค่อยสะอาดนักเพราะมีไส้เดือนปนอยู่ในน้ำที่สูบขึ้นไปใช้ ชาวบ้านก็ไม่อยากจะใช้ จึงให้ อบต.นายางนำเงินสะสมออกมาใช้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด”

นายประสงค์ยอมรับว่า การที่ประชาชนขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีบางรายต้องซื้อน้ำเพื่อนำมาอุปโภคบริโภคถัง 200 ลิตร ราคา 40 บาท พร้อมส่งถึงบ้าน แต่หากบ้านไหนมีรถ และถังไปรับน้ำเองตกถังละ 10 บาท อย่างไรก็ตาม แผนระยะยาวกำลังแก้ไขโครงการบางโครงการเพื่อนำงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาทมาใช้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งใน ต.นายาง

ส่วน ต.นาอิน ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาอินบางนายต้องอาบน้ำแบบวันเว้นวัน และให้ภารโรงตระเวนขอน้ำจากชาวบ้านมาใช้บนโรงพักนั้น พ.ต.ท.จีระพงศ์ ชุมภูอินทร์ สารวัตรใหญ่ (สวญ.) สภ.นาอิน กล่าวว่า ล่าสุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อำเภอ และจังหวัด ให้การช่วยเหลือด้วยการนำน้ำมาแจกจ่ายให้ตำรวจ และประชาชนแล้ว

แต่ในภาคการเกษตรนั้น นายสามารถ บุตรบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า หน้าแล้งปีนี้ชาวนาที่ไม่สามารถทำนาปี หรือทำไปแล้วเกิดความเสียหายได้หันมาปลูกมันสำปะหลังทดแทน เพราะสามารถปลูกได้กับพื้นที่ที่มีน้ำน้อย แต่ก็ต้องเจอปัญหาซ้ำอีก

เพราะแม้มันสำปะหลังจะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยก็ยังไม่รอดพ้นจากภาวะที่แห้งแล้งจัด วันนี้ไร่มันฯ นับ 1,000 ไร่แห้งตายไปแล้วมากกว่าครึ่ง ที่เหลือก็กำลังรอวันแห้งตายอีก

“หากมันสำปะหลังแห้งตายเพราะภัยแล้ง พื้นที่ ต.นาอินก็ไม่สามารถทำการเพาะปลูกอะไรอีกได้แล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่แล้งหนักมากของอุตรดิตถ์ ส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคก็ไม่รู้ว่าจะมีให้ใช้ได้อีกกี่วัน” นายสามารถกล่าว

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์