ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

08/06/64 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.25 – 2.75
มันเส้น
Chips
木薯干片
7.00 – 7.20
10/06/64
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
13.70 – 13.80

อื่นๆ…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Weather Forecast

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 10
ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์ม ...
ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่องราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 9
ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์ม ...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สมาคมฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2 ...

ข่าวสารทั่วไป

ครม. อนุมัติงบฯกว่า 1.3 พันลบ. เพิ่มประสิทธิภาพกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังทุกพื้นที่
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายก ...
“คต. แนะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ร่อนดินทรายก่อนจำหน่าย ลดข้ออ้าง กดราคารับซื้อ”
กรมการค้าต่างประเทศแนะเกษตรกรผู้ปลูกมันส ...
ปริมาณการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล
ปริมาณการใช้มันสำปะหลัง (มันสด) ในการผลิ ...