คณะผู้แทนการค้าสมาคมฯ เยือนจีน

คณะผู้แทนการค้าสมาคมฯ เยือนจีน

สมาคมฯ ได้จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาด และส่งเสริมการใช้มันสำปะหลัง โดยมีการประชุมหารือกับโรงงานผู้ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง และประชุมร่วมกับภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566

งานครบรอบ 60 ปีสมาคมฯ

งานครบรอบ 60 ปีสมาคมฯ

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 60 ปี สมาคมฯ ได้ทำพิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ณ ลานทางเข้าอาคารสาธรธานี 1 และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566

กิจกรรมทัศนศึกษา และประชุมนอกสถานที่

กิจกรรมทัศนศึกษา และประชุมนอกสถานที่

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการเดินทางรวม 21 ท่าน

TAPIOCA NIGHT 2022

TAPIOCA NIGHT 2022

สมาคมฯ ได้จัดงาน “TAPIOCA NIGHT“ ในธีม White & Blue” ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ และผ่านระบบ VDO Conference

งานครบรอบ 59 ปีสมาคมฯ

งานครบรอบ 59 ปีสมาคมฯ

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 59 ปี สมาคมฯ ได้ทำพิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ณ ลานทางเข้าอาคารสาธรธานี 1 และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 6

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 6

ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 5

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 5

ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 4

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 4

ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 3

ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 3

ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

Recent Posts