“พาณิชย์” เตรียมออกประกาศ กกร. กำหนดให้พ่อค้าที่ซื้อข้าวโพด มัน ปาล์ม ต้องขึ้นทะเบียน

กรมการค้าภายในเตรียมเสนอ กกร.ออกประกาศให้พ่อค้าที่รับซื้อข้าวโพด มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ต้องขึ้นทะเบียน พร้อมให้แจ้งที่อยู่ ราคารับซื้อ สถานที่เก็บ และผู้ที่รับซื้อต่อ เพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตร ป้องกันไม่ให้เกษตรกรโดนเอาเปรียบ ส่วนการแก้ปัญหามันสำปะหลังราคาตกต่ำ เตรียมใช้ “มหาสารคามโมเดล” ดึงผู้เลี้ยงโคนมโคเนื้อรับซื้อมันเส้นจากเกษตรกร

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ จะเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาออกประกาศ กกร. กำหนดให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าเกษตร ทั้งข้าวโพด มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมฯ และให้แจ้งสถานที่อยู่ ราคารับซื้อ ปริมาณที่รับซื้อ สถานที่เก็บ และให้แจ้งผลผลิตที่รับซื้อนำไปขายต่อให้ใคร เพื่อที่จะได้ติดตามดูแลราคาสินค้าเกษตรทั้ง 3 รายการได้ครบวงจร และป้องกันไม่ให้เกษตรกรโดนเอารัดเอาเปรียบ คาดว่าจะออกประกาศได้ภายในต้นเดือน ส.ค. 2560 และมีผลบังคับใช้ทันที

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการซื้อสินค้าเกษตรไม่มาขึ้นทะเบียน จะมีโทษทั้งปรับและจำคุกตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละ 2,000 บาท

นางนันทวัลย์กล่าวว่า สำหรับการดูแลราคามันสำปะหลังช่วงปลายฤดูที่ยังมีผลผลิตตกค้างนั้น กรมฯ จะผลักดันให้มีการนำ “มหาสารคามโมเดล” ซึ่งเป็นรูปแบบที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ได้ทำการเชื่อมโยงรับซื้อมันเส้นเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ มาใช้กับเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อื่นๆ โดยขณะนี้ได้ประสานไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ว่ามีแหล่งเลี้ยงวัวที่ไหน ก็จะทำการเชื่อมโยงให้มีการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้ปลูกมันสำปะหลังมีที่ขายผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

ส่วนมาตรการดูแลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้กำหนดให้ผู้นำเข้าข้าวสาลีต้องซื้อข้าวโพดในอัตรา 1 ต่อ 3 ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้พิจารณาว่าจะใช้มาตรการนี้ต่อหรือไม่ หรือจะใช้วิธีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวสาลีแทน ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา โดยส่วนตัวมองว่าการขึ้นภาษีจะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายกว่า เพราะผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่ใช้อาหารสัตว์จากข้าวสาลีนำเข้าสามารถขอคืนภาษีได้

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์