พาณิชย์ร่วมมือเกษตร แก้ปัญหาส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปจีนติดด่าน

พาณิชย์ร่วมมือเกษตร แก้ปัญหาแป้งมันสำปะหลังติดด่านท่าเรือในจีน จากปัญหาจีนกำหนดขึ้นทะเบียนผู้ผลิตแป้งมันกระชั้นชิด เร่งศุลกากรจีนขึ้นทะเบียน คาดสินค้าแป้งมันทยอยเคลียร์ออกจากด่านในไม่ช้า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการแป้งมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ประสานสำนักงานเกษตร ณ กรุงปักกิ่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน เร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นการเร่งด่วน โดยมีทูตพาณิชย์ประสานศุลกากรในพื้นที่

ตามประกาศระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารที่จะส่งไปจีนต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศต้นทาง ใน 18 กลุ่มอาหาร หรือขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.singlewindow.cn ของสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC)

สำหรับสินค้านอกเหนือจาก 18 กลุ่มอาหาร ซึ่งเดิมแป้งมันสำปะหลังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ต่อมาทางการจีนได้ปรับปรุงรายการสินค้า โดยกำหนดให้ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังต้องขึ้นทะเบียน และปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการแสดงหมายเลขขึ้นทะเบียน (Registration No.) บนบรรจุภัณฑ์ก่อนการส่งออก ส่งผลให้แป้งมันสำปะหลังที่ขนส่งถึงท่าเรือจีนติดค้างจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการกับสำนักงานเกษตรในต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่า สินค้ามันสำปะหลังได้ทยอยเข้าสู่ตลาดจีนแล้ว ปัจจุบันมีสินค้าคงค้างอยู่ร้อยละ 30 คาดว่าจะทยอยได้รับการขึ้นทะเบียน และตรวจปล่อยครบในไม่ช้า

นอกจากการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกข้างต้นแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังผลักดันมันสำปะหลังทั้งมันเส้นและแป้งมันสำปะหลัง โดยมีจีนเป็นตลาดสำคัญ โดยเฉพาะจีนตอนล่างที่ใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งหาตลาดในประเทศเป้าหมายเพิ่มเติม ได้แก่ ตุรกี นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งนี้ ในปี 2564 ไทยส่งออกมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังไปจีนคิดเป็นมูลค่าถึง 77,912 ล้านบาท แบ่งเป็นมันเส้น 40,416 ล้านบาท และแป้งมันสำปะหลัง 37,496 ล้านบาท

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ