งานครบรอบ 59 ปีสมาคมฯ

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 59 ปี สมาคมฯ ได้ทำพิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ณ ลานทางเข้าอาคารสาธรธานี 1 และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565