“กีรติ” สั่งเข้มคุมคุณภาพมันสำปะหลังพบทำผิดดำเนินการขั้นเด็ดขาด

“พาณิชย์”ตรวจเข้มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก มันด้อยคุณภาพ ปลอมปนหวั่นกระทบราคามันเส้น หัวมัน ขู่ เจอเป็นจับหากไม่ตรงตามกฎระเบียบด้านคุณภาพมาตรฐานการขนย้าย

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังติดตามสถานการณ์การรับซื้อมันสำปะหลัง ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยสมาคมการค้ามันสำปะหลังจาก 4 สมาคม และสมาชิกอีกประมาณ 60 ราย โดยจากสถานการณ์ราคามันสำปะหลังในประเทศอ่อนตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกซึ่งปีที่ผ่านมาไทยส่งออกมากถึง 10 ล้านตัน และในช่วงม.ค. – ก.ย. 65 นี้

ไทยยังคงส่งออกได้มากถึง 8.73 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวม 11 ล้านตันมากกว่าปีที่แล้ว ประกอบกับข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังเสียหายกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่กว่า 15% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ซึ่งทำให้โอกาสที่ราคามันสำปะหลังในฤดูกาลผลิตนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไป

“สถานการณ์ที่ราคารับซื้อลดลงในขณะนี้สร้างความไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพราะจะเกิดผลกระทบต่อเนื่องไปถึงเกษตรกร จึงขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม ไม่กดราคา ซึ่งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศเข้มงวดตรวจสอบให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายของทั้ง 2 กรมฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพมาตรฐานนำเข้า-ส่งออก หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้รายงานเข้ามาได้ทันที และจะจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด”

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมรับนโยบายและขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรและผู้ประกอบการ กรมฯ ได้ขอความร่วมมือสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ ตัดเหงาเอาดินออกก่อนนำไปจำหน่ายเพื่อไม่ให้ผู้รับซื้อหักสิ่งเจือปนจนเกิดความไม่เป็นธรรม

รวมทั้งสั่งการให้สายตรวจกรมการค้าภายในสนธิกำลังร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบการขออนุญาตขนย้ายให้เป็นไปตามประกาศ กกร. หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้มงวดกำกับดูแลการส่งออกต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเท่านั้น เพื่อไม่ให้ประเทศผู้ซื้อใช้เป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำะหลังไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นด้วยแล้ว”

อย่าไรก็ตาม หากดำเนินมาตรการดังกล่าวแล้วสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือยังพบว่าการรับซื้อในประเทศยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป ก็พร้อมจะเพิ่มความเข้มข้นในการใช้มาตรการอื่นมากำกับดูแล ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อขายได้ ทั้งนี้หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 รวมทั้งพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ